Home BIZ News Corona impact: Exite ICT

Corona impact: Exite ICT

door Visionmakers
28 views

Dat Corona een enorme impact heeft op onze manier van leven en onze economie ervaren we allemaal. Voor veel ondernemers zijn het barre en vooral onzekere tijden. Wat de impact van het virus is, verschilt per bedrijf. Er zijn ondernemers die de hele omzet zien verdampen en er zijn bedrijven die de omzet juist zien stijgen. En straks? Als we de Corona-maatregelen kunnen versoepelen kun je dan als ondernemer op dezelfde voet verder? In deze online rubriek vragen we verschillende ondernemers uit de regio welke impact het Corona-virus heeft op hun organisatie.

In deze editie Robbie Mulders van Exite ICT, Chief Exite Officer van Exite ICT.

1. Welk effect heeft het Corona-virus op jouw bedrijf?
“In donkere dagen vormen vele kleine lichtpuntjes samen de basis voor licht aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel. Wij ondervinden met Exite ICT, met haar roots in Enschede sinds 1998 en DNA als ICT-dienstverlener pur sang, momenteel topdrukte door corona.”

“Met Exite maken we impact op de wereld van morgen voor het midden- en grootbedrijf. Bij Exite staan partnership en onze impactvolle consultieve aanpak centraal. Met toekomstbestendige ICT-oplossingen en de deskundige service- en supportorganisatie dragen we bij aan de continue optimalisatie van organisaties. Met deze slimme inzet van ICT leveren we klanten waarde door ze optimaal te laten presteren, slimmer te laten werken en succesvol te transformeren. En juist de transformatie naar de wereld van morgen biedt lichtpuntjes…”

“Vorig jaar is de voormalige ICT-divisie van Sigmax met 75 professionals afgesplitst en verzelfstandigd tot Exite ICT met inmiddels 100+ professionals. Na nog maar amper een spannend half jaar op eigen benen diende corona zich aan. Als organisatie met een vitale functie hebben we primair te maken gehad met een gigantische toestroom van extra werk. Voornamelijk gezien bedrijven plotsklaps hun gehele personeelsbestand thuis moesten laten werken. Dit betekent voor de ene klant meer organisatie en voorbereiding dan voor de ander. Wij hebben alle Exite’ers gevraagd om hun werkzaamheden zoveel mogelijk vanuit huis uit te voeren en niet vanuit onze mooie nieuwe thuisbasis ‘Area 501’. Dit kon ook doordat we bij Exite al vanuit onze flexibiliteit ready waren voor de maatregelen en daardoor de tijd gelukkig toegewijd aan onze klanten konden spenderen.”

“De nieuwe werkwijze vanwege corona en toename in aanvragen heeft veel van de Exite organisatie gevraagd. De eerste coronagolf heeft ons tot dusverre niet geraakt, maar helaas wel enkele klanten. De onzekerheid voor de lange termijn blijft echter voor iedere organisatie een aandachtspunt aangezien de doorwerking voor ieder verschillend is. Bij de les blijven en tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen is key!”

2. Wat doe je nu om de boel draaiende te houden?
“Bij Exite zijn we veelal op continue basis op zoek naar ICT-talent en dat gaat ons vooralsnog goed af. De gevolgen van corona op sommige sectoren en bedrijven zijn echter schrijnend; dat maakt het soms lastig om het gevoel van solidariteit mee te beleven. We zijn ons er terdege van bewust, dat het een luxepositie is waarin wij verkeren. We werken momenteel vanuit accountteams met onze collega’s, klanten en partners samen via de digitale middelen. Zelf merken we dat wanneer de gehele Exite-familie buiten de deur werkt, dat er wat vaker overlegmomenten worden gepland, omdat de sociale interactiemomenten meer gemist worden. Dat betekent sturen op output in plaats van inspanning en meer durven te vertrouwen op je informatiestromen (data en dashboards). De coronaperikelen zorgen veelal voor korte termijn-besluiten en frequent overleggen. We hebben afgelopen jaren al de focus gelegd op de huishouding lean & mean maken, dus dat is voor ons ongoing. Des te belangrijker voor ons om te focussen op de wereld na morgen. Oftewel, welke kansen zien we nu ontstaan om onszelf en organisaties een digitale boost te geven? We kiezen voor de optimale mix van een defensieve en offensieve strategie.”

3. Hoe zie je de toekomst; kun je straks op dezelfde voet verder, of zul je aanpassingen moeten doen en hoe bereid je je daar op voor? 
“Deze crisis legt ons als maatschappij geforceerd creativiteit op. Dat vertaalt zich voor Exite naar een op een andere wijze naar onze business kijken, naar onze organisatie en de wijze waarop we samenwerken. Er ontstaan nieuwe ideeën en zelfs businessmodellen. ‘Verwacht het onverwachte’ wordt een fenomeen wat vele organisaties op scherp gaat stellen in het treffen van preventieve maatregelen. Noem het de lessons learned.”

“De missie van Exite is om impact te maken op morgen en dat wil zeggen dat het onze taak is organisaties te stimuleren om ICT als strategisch en innovatief instrument in te kunnen zetten om klaar te zijn voor datgene wat komen gaat in de toekomst. Je kunt simpelweg geen invloed op alles hebben, dus des te belangrijker om invloed uit te oefenen waar je wél invloed op hebt. Wij geloven in de toekomst en investeren daarom in de continue ontwikkeling van talent en verbetering van onze dienstverlening. Stilstaan is geen optie, positiviteit wel. Het lichtpuntje aan de horizon is voor ons de zon die elke keer weer opkomt, niet de zon die elke keer weer ondergaat.”

Gerelateerde artikelen

X