Home BIZ News Gemeente verruimt subsidieregeling voor spontane ideeën en gevelverbetering

Gemeente verruimt subsidieregeling voor spontane ideeën en gevelverbetering

door Visionmakers
28 views

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de subsidieregeling Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede te verruimen. Het stimuleringsfonds bestaat sinds 2019 actief maar werd beperkt aangesproken. De regeling moet gevelverbetering aanjagen en spontane ideeën mogelijk maken om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Door het cofinancieringspercentage te verhogen, verwacht het college de subsidieregeling aantrekkelijker te maken. De aangepaste regeling geldt voor het hele stadserf. De gemeenteraad moet nog met het voorstel instemmen.

Bij een aantrekkelijke binnenstad past een fraai straatbeeld. De cofinancieringsregeling voor het verbeteren van hun gevel, pui of het verwijderen van luifels is met 15% verhoogd naar 40%. Ook is de maximale subsidiebijdrage hiervoor verruimd naar 15.000 euro per gevel. Voor pandeigenaren met meerdere aaneengeschakelde gevels geldt een subsidieplafond van 30.000 euro.

June Nods, stadsdeelwethouder centrum: “Aanvragen voor subsidie voor gevelverbetering in de binnenstad komen via de huidige stimuleringsmaatregel minder goed van de grond dan verwacht. De grotere ingrepen blijven uit. Door de subsidieregeling te verruimen willen we initiatieven aanjagen die de binnenstedelijke aantrekkelijkheid verhogen. Zodat we als stad aantrekkelijk blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers.”

Spontane initiatieven
Naast gevelverbetering kunnen ook enthousiastelingen, meedenkers, creatievelingen en dwarsdenkers met een goed idee voor de binnenstad bij het fonds aankloppen. Het maakt niet uit of het om een vereniging, ondernemer of instelling gaat. Wie een spontaan idee heeft voor bijvoorbeeld een innovatief project of het toevoegen van groen of kunst, kan tot 25% cofinanciering aanvragen met een maximaal subsidiebedrag van 5.000 euro.

Voorwaarden en meer informatie
Een bijdrage vanuit het fonds is altijd op basis van cofinanciering. Meer informatie, contactgegevens en ook aanvraagformulieren zijn te vinden op enschede.nl/stimuleringsfonds.

Foto: https://www.enschede.nl/centrum/plannen-projecten-centrum/stimuleringsfonds-binnenstad

Gerelateerde artikelen

X