Home BIZ News Nieuwe BOVAG-voorzitter Han ten Broeke positief over toekomst mobiliteit, maar…

Nieuwe BOVAG-voorzitter Han ten Broeke positief over toekomst mobiliteit, maar…

door Visionmakers
31 views

 

UIT HET MAGAZINE 

TEKST: ANNO OUDE ENGBERINK – FOTO’S: ERIC BRINKHORST

“De overheid is de grootste risicofactor”

“De maatschappij en daarbinnen mobiliteit zijn in rap tempo aan het veranderen. De ene transitie volgt op de andere. De Corona-crisis heeft de mobiliteitsbranche op scherp gezet, de klimaatmaatregelen en het stikstofslot op Nederland hadden al een enorme impact en thuiswerken zal de grote gamechanger blijken te zijn. Als brancheorganisatie BOVAG staan wij pal achter onze leden en helpen we iedereen waar mogelijk, we laten niemand los. We willen coöperatief zijn richting overheid als het gaat om beleid, maar dan moet zij niet blijven denken in beperkingen.” Aldus Han ten Broeke, sinds een half jaar voorzitter van BOVAG.

 

“De overheid moet zich realiseren dat BOVAG een belangrijk deel van onze economie vertegenwoordigt. Wij zijn het kanariepietje in de mijnen; als het consumentenvertrouwen breekt, zie je dat bij ons als eerste. De Rijksoverheid doet een ‘hell of a job’ met de NOW-steunmaatregelen, maar de economie kan niet eindeloos op de schouders van de belastingbetaler rusten en moet terug naar de portemonnee van de consument. Die consument wil zich wel duurzaam verplaatsen, maar het wordt simpelweg te duur. Dit jaar stort de nieuwverkoop van auto’s met 20 tot 25 procent in, terwijl de BPM – de aanschafbelasting – stijgt. Veel overheidsbeleid werkt contraproductief, terwijl de Corona-crisis kansen biedt door structurele veranderingen door te voeren die leiden naar een groener en jonger wagenpark. De overheid dreigt ze allemaal te missen. Nu ik op deze stoel zit, zie ik nog veel sterker hoezeer deze sector betaalt voor wat de overheid bepaalt. De overheid is het grootste ondernemingsrisico van mijn leden. Ik heb van de ledenraad van BOVAG vertrouwen gekregen en dat zal ik niet beschamen. BOVAG is een keurige meneer, ik ben een keurige meneer, maar het is geen eenrichtingsverkeer”

 

Kwaliteitsorganisatie
Eerst BOVAG positioneren: “Wij zijn geen consumentenorganisatie, wat veel mensen denken. BOVAG is in de eerste plaats dé kwaliteitsorganisatie voor een kleine 9.000 retailers en bijna 100.000 daaraan gelieerde banen in een zeer gevarieerde branche, namelijk alles wat rolt en rijdt of dat mogelijk maakt. BOVAG betekent voor haar leden een bron van inspiratie, een nieuws- en informatieplatform, kwaliteitszorg, inkoopbundeling en meer. Leden moeten aan strenge voorwaarden en kwaliteitseisen voldoen, daar staat het keurmerk BOVAG voor en dat betekent tevens de kwaliteitsgarantie voor consumenten. Daarnaast verdedig ik namens BOVAG uitgesproken politieke belangen en lobby daarvoor met hart en ziel.” Zijn Tweede Kamerlidmaatschap namens de VVD van 2006 tot 2018 komt daarbij goed van pas. “Ik weet hoe het werkt in Den Haag en heb met alle politieke partijen deals gedaan.”Systeem autobelastingen failliet Er moet dus gelobbyd worden de komende jaren. “De mobiliteitsbranche, met name de verkoop van nieuwe auto’s, wordt midscheeps geraakt. Toen de Corona-crisis begon, ben ik op de brug gaan staan en sindsdien was het storm. Mij viel direct op dat de overheid niets anders doet dan het fiscaliseren van vervoer en dan meestal volkomen verkeerd: alles op bezit, amper op gebruik. Zogenaamd voor de vergroening, maar door de BPM, ofwel de ‘aanschafboete’, wordt ons wagenpark ouder en ouder, waardoor noch de CO2-doelstellingen noch de fijnstof-reductie worden gehaald. Het wegvervoer is met de honderd kilometer-maatregel de enige sector die bijdraagt aan de fijnstofreductie, maar wordt telkens zwaarder belast; het beleid is simpelweg niet consistent. De branche is goed voor zo’n achttien miljard in de schatkist en krijgt slechts zes miljard aan wegen en onderhoud terug. Nu er tijdens de Corona-crisis minder kilometers werden gereden, brandde dat direct een gat in de schatkist van 700 miljoen aan lagere BPM-opbrengsten en 1,4 miljard aan accijnzen, een fractie van het bedrag dat de schatkist gaat mislopen als de overheid haar eigen vergroeningsmaatregelen serieus gaat nemen. Immers: elektrische auto’s betalen geen BPM! Dit systeem is noch voor de sector, noch voor de schatkist houdbaar. Het huidige systeem van de autobelastingen is zo goed als failliet.”

 

Nieuw beleid nodig
“Ik wil meedenken over hoe het beter en anders kan. Duurzamer ook, realistisch, met oog voor de belangen van de overheid en mijn ondernemers. Ik ben namelijk positief over wat deze crisis in gang kan zetten. Mijn motto naar de overheid is: ‘help ons u te helpen’. Ik wil dus primair meedenken over een andere toekomst van mobiliteit met alle kansen die er liggen en daar nieuw beleid op bouwen. Dan is het niet voldoende om elektrisch rijden te stimuleren met een subsidiepotje dat na een paar weken op was, waarna het potje van 2021 moest worden aangebroken. Terwijl de verkoop van elektrische auto’s bijna exponentieel moet toenemen wil de overheid haar doelstellingen halen. Dat gejojo met potjes is een voorbeeld van niet verder kijken dan de elektrische laadpaal. Kijk, het probleem zit bij de BPM. Die belastingmaatregel is niet meer van deze tijd, hij verstoort de markt. Tweedehandsauto’s zijn steeds meer in trek gekomen en nieuwe auto’s worden in Nederland vooral zakelijk gereden en/of via private lease. Het aantal verkochte nieuwe auto’s ligt al een tijdje op 400.000, dit Corona-jaar wellicht 100.000 minder, maar het wagenpark blijft groeien. Er is niets mis met occasions, maar het Nederlandse wagenpark is, anders dan in de landen om ons heen, heel snel en sterk verouderd. Wij zijn het Albanië van dit deel van Europa. Als de overheid echt serieus zou zijn met haar duurzaam heids-doelstellingen zou ze moeten willen verjongen en vergroenen, schone diesels niet criminaliseren en het fiscale systeem op de schop nemen.”

Thuiswerken als gamechanger
Mobiliteit gaat dus een andere toekomst tegemoet. “Het gaat enerzijds om het maken van andere keuzes die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals het stimuleren van de verkoop van nieuwe elektrische auto’s en de ontwikkeling van waterstof; BOVAG-leden doen dat al. Anderzijds zal, volgens mij, thuiswerken de grote gamechanger zijn met enorme gevolgen voor mens, maatschappij en economie. Daarbij zien we twee ontwikkelingen. De eerste is de fase van consolidatie. Veel mobiliteitsbedrijven moeten nadenken over hun voortbestaan en de wijze van bedrijfsvoering. Als de Corona-sluier is weggetrokken en NOW3 is afgelopen, zien we wie er dan nog tegen de kou kan. Er zullen zeker klappen vallen en wellicht zelfs bedrijven sluiten. Maar BOVAG zal er alles aan doen om dat te voorkomen, we laten niemand los. De tweede ontwikkeling die mobiliteit hevig zal veranderen, is dat door COVID thuiswerken definitief is ingeburgerd, met vergaande gevolgen. Voor onze ruimtelijke ordening bijvoorbeeld, hoe we over de functie van kantoren nadenken en dus ook voor het zakelijke en woon-werkverkeer. Neem de Zuidas; het complete personeel van financiële instellingen werd daar van de ene op de andere dag naar huis gestuurd en hun productiviteit is nauwelijks afgenomen. En daar zit precies de positieve boodschap. Want Nederland was altijd wereld kampioen productiv iteits groei. De eigenschap dat we dingen net even iets beter, slimmer of innovatiever deden dan de rest heeft van ons kleine landje een economische reus gemaakt. De reus kan weer opstaan als wij opnieuw nadenken over hoe we ons werk verdelen, al thuiswerken de nieuwe norm wordt, als er modern gemanaged wordt. Werknemers zullen meegroeien in die nieuwe werkelijkheid. Er zal een andere verdeling komen van werk- en woon-werkverkeer waarbij kwaliteit van werken en leven leidend zijn. BOVAG zal daarin een grote rol spelen. Het motto van BOVAG op ons gebouw in Bunnik is ‘Alles voor een betere kilometer’, daar ga ik een zin onder plakken: ‘op een beter moment’. Want een betere spreiding betekent ook minder files. We hebben maar vijftien procent minder verkeer nodig tijdens de spitsmomenten om het fileprobleem op te lossen. Helaas ziet de politiek deze ontwikkelingen nog niet helemaal en treffen de meeste maatregelen vooral de belastingbetaler, in het bijzonder de mobiliteitssector. In plaats van dat de overheid de mobiliteits sector ziet als een partner om problemen op te lossen, fiscaliseert ze elke oplossing weg. Daarmee breekt ze consumentenvertrouwen en juist dat is de brandstof voor het herstel en de veranderingsbereidheid na Corona.”

Niet somberen
We moeten de toekomst positief tege-moet treden, zegt de nieuwe voorzitter van BOVAG. “Degenen die leiding geven, moeten niet somberen maar effectief en realistisch beslissingen nemen. De uitdaging is om niet alleen de zonnige kant te zien, maar oplossingen aan te dragen, ook als die pijn doen in eigen kring. De opgaven zijn niet gering maar niet onoverkomelijk. De crisis biedt nieuwe kansen, met een cruciale rol voor thuiswerken. Dat zal een positief effect hebben op de productiviteit, op de wijze en de momenten waarop we ons verplaatsen en op de effecten van verduurzaming van. Mobiliteit die de klimaatdoelstellingen mede haalbaar moeten maken. Maar dan zal de overheid beter naar ons moeten luisteren, anders wordt het niks.” Het eerstvolgende ijkpunt van de klimaatdoelstellingen is in 2030, het jaar ook waarin BOVAG honderd jaar bestaat. Hoe staat de brancheorganisatie er dan voor? “We zullen dan wellicht minder leden hebben door het langetermijneffect van de consolidatie en misschien ook wel deels andere leden. We zijn dan financieel gezond en staan prominent op de kaart. En wellicht zal BOVAG een nog veel sterker consumentmerk zijn geworden.” Is Han ten Broeke dan nog voorzitter? “Het voorzitterschap heeft een duur van vier jaar, maar ik ben bereid het acht jaar te doen als het wederzijds bevalt. Stiekem zou tien ook mooi zijn, want dan worden we honderd en wie wil dat niet worden? Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn stinkende best zal doen. Werken bij deze familie, want dat is het, is super uitdagend en er is veel werk aan de winkel,” besluit Ten Broeke.

 

Gerelateerde artikelen

X