Home BIZ News 67% van het mkb speelt met minstens één maatregel in op verandering

67% van het mkb speelt met minstens één maatregel in op verandering

door Twentevisie
17 views

Terwijl de economische top van Davos net is afgesloten en Donald Trump zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis, publiceert Sage de resultaten van een internationaal onderzoek naar de toekomstperspectieven van ondernemers. Het gevoel ondervertegenwoordigd te zijn in de politiek, de dringende behoefte aan financiële steun en stabiele wetgeving, de kansen en uitdagingen van de digitalisering: 113 mkb-bestuurders die in de Benelux werkzaam zijn, spreken hun zorgen en visie uit voor 2017.

Een veranderende politieke situatie
44% van de ondernemers die in de Benelux werkzaam zijn, denkt dat de huidige politieke veranderingen nieuwe kansen bieden. 50% van de bestuurders geeft echter aan dat het mbk niet voldoende vertegenwoordigd wordt in de politieke besluitvorming. Ter vergelijking: dit percentage is minder groot dan in Duitsland (61%) of Spanje (62%), maar nog altijd groter dan in Groot-Brittannië (41%) en de VS (30%).

67% van de ondervraagde ondernemingen geeft aan ten minste één maatregel te hebben genomen naar aanleiding van deze politieke veranderingen. Bijna de helft (47%) van de ondernemers heeft als gevolg van de recente ontwikkelingen hun businessplan al aangepast of is van plan dat te doen, en 36% van de ondervraagden heeft ook de manier waarop de financiële middelen van hun onderneming worden geïnvesteerd, veranderd.

Het overgrote deel van de ondernemingen stelt zich verrassend proactief op ten aanzien van deze instabiliteit en ondervertegenwoordiging,” aldus Alex Dossche, managing director van Sage België. “Behalve de maatregelen die de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse ondernemers uit voorzorg hebben genomen, hebben ze ook verschillende verwachtingen ten aanzien van de overheid.”

43% verwacht financiële ondersteuning in de vorm van steun aan ondernemingen, 39% wil financieringsmiddelen verkrijgen voor onderzoek en innovatie, 37% hoopt op verbeteringen in de belastingsfeer en 32% verlangt naar een stabiele wet- en regelgeving.

De digitalisering van ondernemingen
Wat betreft digitale trends denkt 52% van de respondenten dat 2017 in het teken zal staan van kunstmatige intelligentie, gevolgd door virtuele assistenten (23%) en blockchains (18%).

De meeste bedrijven in de Benelux geven daarentegen aan geen toegang te hebben tot de noodzakelijke steun (58%), infrastructuur (54%) en competenties (50%) om de digitale ontwikkelingen bij te benen,” benadrukt Alex Dossche. “Dit toont eens te meer aan dat managers geïnformeerd en geholpen moeten worden om optimaal te kunnen profiteren van de vele voordelen die de digitale vooruitgang biedt.

Een positieve dynamiek

  • 66% van de ondervraagde ondernemingen heeft ten opzichte van een halfjaar geleden meer vertrouwen in hun groeikansen op de korte of middellange termijn.
  • Bijna een derde van de bedrijven (30%) verwacht een omzetstijging voor 2017.
  • 80% verwacht dat de import zal stijgen of gelijk zal blijven, en 87% denkt meer of even veel te zullen exporteren.
  • Ondernemers zitten vol plannen, zoals het creëren van werkgelegenheid (35%), het lanceren van nieuwe producten of diensten (34%) en het verkennen van nieuwe bedrijfstakken (28%).

Hulp bij digitalisering
Ondernemers geven blijk van een positieve en flexibele houding ten aanzien van de veranderingen door concrete maatregelen te nemen en nieuwe markten te verkennen,” zegt Alex Dossche, managing director van Sage België. “Toch geeft het mkb toe dat het behoefte heeft aan hulp van de overheid maar ook van derden om knelpunten te omzeilen en zo veel mogelijk kansen te grijpen. Met dat doel lanceert Sage het ‘Forum for Business Builders’, een online platform dat voor iedereen toegankelijk is en uitwisselingen tussen ondernemers en beleidsmakers stimuleert. Op die manier wil Sage vorm geven aan zijn rol van ‘Software Coach’ door grote en kleine bedrijven te begeleiden bij veranderingen op milieugebied en digitalisering.”

Gerelateerde artikelen

X