Home BIZ News ALBERT VAN WINDEN VERVULT MET MKB TWENTE EEN BRUGFUNCTIE ‘Een passende bedrijfsfinanciering vinden is moeilijk’

ALBERT VAN WINDEN VERVULT MET MKB TWENTE EEN BRUGFUNCTIE ‘Een passende bedrijfsfinanciering vinden is moeilijk’

door Twentevisie
55 views
Tekst | Anno Oude Engberink
Fotografie | Eric Brinkhorst

Albert van Winden heeft op bestuurlijk, management- en directieniveau tal van functies vervuld, in en buiten Twente. Veel mensen herinneren hem als directeur van Twente Milieu, van 2009 tot 2014. Die ervaring zette hij in als Programma manager Afval en Grondstoffen in Amsterdam, waar hij in drie jaar tijd succesvol een beleidsplan Afval en Grondstoffen opstelde en een reorganisatie uitvoerde en daarna als directeur van NV Bar Afvalbeheer de gemeente Barendrecht Albrandswaard en Ridderkerk begeleidde naar een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Momenteel is hij secretaris bij Ondernemend Twente, het platform waarbinnen netwerkorganisaties in Twente samenwerken, en werkt hij als consultant voor adviesbureau KplusV. En Van Winden is sinds oktober vorig jaar voorzitter van MKB Twente, de vereniging voor ondernemers in het Middenen Kleinbedrijf in de regio Twente. “Het MKB is de kurk waarop de economie drijft. Het is een eer en een uitdaging om m daarvoor te mogen inzetten.”

De activiteiten van MKB Twente zijn gericht op ontwikkeling, ondersteuning en optimaliseren van het ondernemerschap. Bottom line daarbij is verbindingen te leggen, te maken en te realiseren. Van Winden: “MKB Twente is hét platform van en  aanjager voor Twentse MKB’ers die elkaar kunnen en willen helpen en inspireren om innovaties of verbeterprocessen te ontwikkelen en daarmee hun succes kunnen vergroten. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ is daarbij een veelzeggend motto.”

Drie speerpunten
Voor de periode 2021-2023 heeft MKB Twente drie speerpunten. “De eerste is onderwijs en talent. Wij willen samen met de onderwijsinstellingen een zichtbare bijdrage leveren aan de juiste match tussen onderwijs en arbeidsmarkt en behoud van talent voor de Twentse arbeidsmarkt. Duurzaamheid en circulariteit vormen het tweede speerpunt. Onze leden willen bijdragen aan een schone en slimme regio die vooroploopt in de energietransitie en circulaire producten maakt. Bereikbaarheid is het derde speerpunt. Een belangrijk onderwerp, omdat Twente goed bereikbaar moet zijn voor internationaal zakendoen, wonen en studeren. Wij brengen de belangrijkste criteria van onze leden met betrekking tot de bereikbaarheid in en behartigen deze in diverse overlegorganen.”

Financieringslandschap jungle
Een van de bruggen die MKB Twente wil slaan heeft betrekking op een probleem waar veel ondernemers tegenaan lopen: een goede financiering vinden. Van Winden: “We zien dat het groeitempo van ondernemers niet zelden stagneert door een  te kort aan tijd, kennis en zeker ook geld. Wat het laatste betreft probeert MKB Twente bruggen te slaan tussen de zoektocht naar kapitaal van innovatieve ondernemers en de wens van investeerders om te investeren. Ondernemers hebben vaak een onvoldoende beeld van de mogelijkheden, onvoldoende kennis van de voorwaarden en onvoldoende skills om een alternatieve financiering binnen te halen. Daardoor voelt het voor veel ondernemers alsof ze verdwalen in de jungle van het financieringslandschap. De kapitaalmarkt is niet bepaald transparant, het is moeilijk om aanbieders van financieringen te beoordelen en gidsen om hen goed door die jungle te leiden zijn schaars. Ze komen nu meestal terecht bij vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs en veelal zijn dat banken. Daar lopen, vanwege de striktere eisen waaraan banken moeten voldoen, financieringsaanvragen vaak mis en banken verwijzen niet vaak door naar alternatieve aanbieders. Een financiering vinden is dus complex. Wij als MKB Twente willen binnen deze problematiek een brugfunctie vervullen, de rol van gids.”

Informal Investors
Bij de Servicedesk van MKB Twente kunnen ondernemers terecht voor talloze vragen over een breed scala van onderwerpen die zijn ondergebracht in elk een eigen DESK, variërend van automatisering tot huisvesting, van juridische zaken tot innovatie en van energie tot mobiliteit. Wat betreft automatisering valt op dat door corona duidelijk aan het licht is gekomen dat er een steeds grotere behoefte is aan een goed opgezette digitalisering van de bedrijfsvoering. Want als je op digitaal gebied de zaakjes niet voor elkaar hebt, dan kan dat de rest volledig blokkeren. MKB Twente wil hierbij helpen, onder andere door slimme studenten te matchen met ondernemers. Er is ook een speciale DESK voor alle vragen en oplossingen met betrekking tot financieringen, de Krediet DESK, waarvoor Dominique Cremers de drijvende kracht is. “Daar vinden ondernemers, naast alle informatie over bijvoorbeeld corona-steunmaatregelen, zeven mogelijke vormen van financiering. Naast de bancaire lening zijn dat familie en vrienden ofwel FFF, crowdfunding, borgstelling, microfinanciering, investerings- en participatiemaatschappijen en informal investors ofwel business angels.

De laatste categorie wordt steeds belangrijker, want er zijn veel mensen – ondernemers, aandeelhouders maar ook particulieren – die willen investeren in goede innovatieve en zeker ook duurzame ideeën waar een goed ondernemingsplan aan ten grondslag ligt. Mooi voorbeeld daarvan is het tv-programma Dragon’s Den waarin beginnende ondernemers de kans krijgen te matchen met een investeerder die hun bedrijf, product of dienst wil financieren. Meestal gaat het dan om een financiering in ruil voor een deel van de aandelen.”

Geslaagd webinar
Onder startende en snel groeiende ondernemers is de behoefte aan financiering het grootst, want zonder (begin)kapitaal kom je nergens. Van Winden: “Speciaal voor deze categorie ondernemers in Twente is onlangs door KplusV in samenwerking met de Rabobank het webinar Money Meets Ideas georganiseerd, met als onderwerp duurzame innovaties in Twente en de Achterhoek. Naast een presentatie van drie geslaagde ondernemers, die vertelden over de imponerende manier waarop zij duurzame innovaties in hun bedrijfsvoering implementeren, kregen drie start-ups, geselecteerd en begeleid door KplusV, de kans om te pitchen over hun duurzame ideeën in Twente voor informal investors die online konden meekijken. Zij zijn geselecteerd door de Rabobank, die tevens de bijeenkomsten faciliteert.” Money Meets Ideas is tevens de naam van het online platform, dat ook elders in het land al dan niet online bijeenkomsten organiseert, waarbinnen de ondernemers en investeerders ook contact kunnen houden. De resultaten van dit initiatief, dat sinds 2002 bestaat, zijn stimulerend: er zijn zo’n zevenhonderd actieve investeerders bij betrokken, die jaarlijks vijfentachtig pitches van ondernemers per jaar realiseren. De kapitaalbehoefte van de ondernemingen ligt grofweg tussen honderdduizend en één miljoen euro en één op de drie ondernemers krijgt een deal.

EXTRA FINANCIERING VOOR START-UPS EN SCALE-UPS
Een andere financieringsvorm is de SEED Capital-regeling, waarin private investeerders samen met de overheid
investeren in innovatieve start-ups in de sectoren agri-horti-food, high tech, life-sciences en health, energie,
logistiek en ICT. Zij moeten een nieuwe vinding hebben of een bestaande technologie of vinding op een nieuwe
manier toepassen. De helft van dit geld is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en de andere helft
van private investeerders. Daarnaast investeert het ministerie van Economische Zaken samen met het Europees
Investeringsfonds (EIF) vele miljoenen aan extra financiering voor scale-ups. Deze snelgroeiende start-ups krijgen
daarmee hulp om hun activiteiten verder uit te bouwen. Meer informatie op www.mkbservicedesk.nl.

Gerelateerde artikelen

X