Home Column Alle Menschen werden Brüder…

Alle Menschen werden Brüder…

door Twentevisie
23 views

Grenzen vervagen. Onze Oosterburen weten in hun vrije tijd
de weg naar Twente massaal te vinden en andersom doen
Tukkers hun inkopen graag in die Heimat. Maar een verhuizing
over diezelfde grenzen blijkt voor het bedrijfsleven nog vaak een
onbegrijpelijke juridische hindernisbaan. Kansen die de EU biedt
worden hierdoor onvoldoende benut, hoezeer EUREGIO ook
streeft naar één grensoverschrijdende economische ruimte.
Immers, onbekend maakt onbemind. Als het aan Brussel ligt,
komt daar verandering in.

Recent publiceerde de Europese Commissie nieuwe
voorstellen voor regelgeving over grensoverschrijdende
verplaatsingen. Ondernemingen die zich vrij kunnen
bewegen binnen de EU stimuleren concurrentie en
daarmee investeringen, innovatie en werkgelegenheid,
zo is de gedachte.

Vrijheid van vestiging, ook voor vennootschappen
Sinds het Verdrag van Rome van 1957 geldt ook voor
vennootschappen vrijheid van vestiging binnen de EU.
Grensoverschrijdend fuseren is al enige tijd mogelijk.
Maar de praktijk blijkt met regelmaat weerbarstiger. Wetgeving
van lidstaten blijkt vaak niet op elkaar afgestemd, is onverenigbaar
of ontbreekt zelfs. Soms kan de gewenste verhuizing naar een
andere lidstaat daarom slechts worden bereikt met juridisch kunst-
en vliegwerk. Vennootschappen worden dan in de ene lidstaat
ontmanteld om over de grens weer te worden opgetuigd. Dit heeft
uiteraard allerlei contractuele en fiscale gevolgen. Bovendien gaan
dergelijke kunstgrepen vaak gepaard met hoge (advies-) kosten.
De gemiddelde MKB’er is dan allang afgehaakt.

De nieuwe Europese wetsvoorstellen beogen de
grensoverschrijdende fusie verder te vereenvoudigen. Daarnaast
wordt de mogelijkheid van een grensoverschrijdende splitsing
en omzetting geïntroduceerd. Bij een splitsing ontstaan twee
nieuwe vennootschappen, ieder in een verschillende lidstaat (bijv.
BV –> nieuwe BV én een GmbH). Een omzetting houdt in dat
een vennootschap verandert van rechtsvorm en nationaliteit. Zij
gaat dan verder als rechtspersoon onder het recht van een andere
lidstaat (bijv. BV –> GmbH).

In de voorstellen zijn tal van voorwaarden opgenomen ter
bescherming van alle betrokkenen. De ondernemer zal speciaal
aan werknemers en aandeelhouders moeten uitleggen
wat het doel is van de herstructurering en welke plannen hij
heeft. Een onafhankelijke deskundige moet vaststellen of dit
voldoende nauwkeurig gebeurt. Aandeelhouders die vervolgens
tegenstemmen, of geen stemrecht hebben, krijgen het recht om
uit te treden. Verder kunnen crediteuren zich formeel verzetten
tegen de plannen. Ten slotte zal een bevoegde autoriteit moeten
onderzoeken of de grensoverschrijdende herstructurering een
kunstmatige constructie is met als doel om belasting te ontduiken
of de rechten van werknemers, aandeelhouders en schuldeisers te
beknotten.

Toekomstmuziek?
Hoe de uiteindelijke EU-wetgeving eruit zal zien, is afwachten.
Maar met deze voorstellen uit Brussel komen de doelstellingen
uit het strategiepapier ‘EUREGIO 2020’ mogelijk weer een stukje
dichterbij en worden Twentse en Duitse ondernemers – naast
geografische buren – wellicht ook op zakelijk gebied steeds meer
noabers. Nu alleen nog dat Duits unter dem Knie kriegen…

Door: Rutger van Wijk

Advocaat Ondernemingsrecht en Insolventierecht bij
Daniels Huisman Advocaten, een advocatenkantoor
met een persoonlijke en assertieve benadering voor de
ondernemer. Daniels Huisman is gespecialiseerd op
vele rechtsgebieden en werkt vanuit vestigingen in Almelo,
Enschede en Deventer.

Gerelateerde artikelen

X