Home Branded content Antwoorden op financieel-strategische vraagstukken

Antwoorden op financieel-strategische vraagstukken

door Matthias Reissig
94 views

Cor Jan Verkerk is binnen Hendriksen Accountants en Adviseurs sinds 2013 als adviseur verantwoordelijk voor de afdeling Corporate Finance. Van begin af aan groeide dit specialisme en daarom kwam in juli vorig jaar Damy Heuver de afdeling versterken. Samen bieden zij klanten antwoorden op financieel-strategische vraagstukken. “Daarbij zorgen wij voor een duidelijk plan van aanpak en begeleiding in de uitvoering daarvan,” zegt Verkerk.

Die financieel-strategische vraag- stukken betreffen de begeleiding van bedrijfsovernames, financierings- oplossingen, herstructureringen en het bieden van managementondersteuning. Heuver: “Beslissingen die ondernemers moeten of willen nemen met betrekking tot deze zaken zijn van grote invloed op zijn of haar organisatie en/of businessmodel. Daarom is het van belang dat deze beslissingen goed en doordacht onderbouwd worden. Daarbij bieden wij begeleiding en ondersteuning met onze kennis, expertise en ons uitgebreide netwerk.” Hendriksen Corporate Finance is aangesloten bij de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BOBB) en bij het Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB).

Professionele bemiddeling

“Ondernemers zouden geen ondernemers zijn indien ze niet op het juiste moment stappen zetten om hun onderneming een impuls te geven, bijvoorbeeld door een bedrijfsovername of fysieke uitbreiding, of juist om groei in goede banen te leiden,” zegt Verkerk. “Daarvoor is in de meeste gevallen een vorm van financiering noodzakelijk. “Het probleem is dat banken steeds striktere beleidsrichtlijnen hebben omtrent financieringen. Daarnaast is het aantal aanbieders van alternatieve financiering enorm gegroeid. Hierdoor is het voor ondernemers complexer geworden om een bedrijfsfinanciering te regelen. Wij zien dan ook dat bedrijfsfinancieringen steeds vaker worden gerealiseerd d.m.v. stapelfinanciering. Dit houdt in dat verschillende financieringsvormen worden gecombineerd om een bedrijfsfinanciering te bewerkstelligen. Regelmatig komen klanten bij ons met het probleem dat ze vastlopen bij hun bank door de strengere eisen. En juist daarbij kunnen wij hulp bieden. Wij kennen de bankenwereld goed, hebben de juiste ingangen, kennen de alternatieve financieringsvormen en hebben inzicht in de wijze waarop een financieringsaanvraag aangepakt moet worden.” Daardoor kunnen we, beginnend met een nauwkeurige analyse, de financieringsaanvraag goed en gemotiveerd opstellen. Die professionele bemiddelende rol leidt vaak tot succes.”

Bancaire en andere vormen van financiering

“Banken bekleden, ondanks dat ze voorzichtiger zijn geworden, nog steeds de belangrijkste positie waar het gaat om het verstrekken van financieringen, ook al omdat bancaire financiering meestal het goedkoopste is,” aldus Heuver. “Wij spreken de taal van de bankier en kunnen de wensen van een ondernemer vertalen naar een passende financieringsoplossing. Richting ondernemers is het belangrijk om hun financiële situatie goed in kaart te hebben om een juiste analyse te kunnen maken van de mogelijkheden en de eventuele risico’s. De uitgangspositie moet natuurlijk goed zijn en we geven ook aan dat inbreng van eigen vermogen van belang is. Uit een analyse kan ook een advies rollen om wat voorzichtiger te beginnen dan in eerste instantie gepland. Alles wat je leent moet immers terugbetaald worden en het is niet de bedoeling dat er later problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld de beoogde groei tegenvalt.” Naast bancaire financiering zijn er ook andere mogelijkheden. Verkerk: “Wij hebben goede contacten met onder andere leasemaatschappijen, factoring-bedrijven, informal investors en vastgoedfinanciers. Ook kunnen we helpen een crowdfunding op te zetten omdat we zijn aangesloten bij het grootste crowdfunding-platform van Nederland, Geldvoorelkaar.nl. Verder zijn we, meer voor de bovenkant van de markt, aangesloten bij NEOS Direct Lending, die veelbelovende bedrijven financieringsoplossingen biedt en gevoed wordt door pensioenfondsen. Er zijn dus veel mogelijkheden.”

Damy Heuver, Adviseur Corporate Finance.

Heuver: “Belangrijk om te weten is dat wij er niet alleen zijn voor de grotere ondernemingen. In beginsel kan elke ondernemer met zijn of haar financieringsvraagstuk bij ons terecht. Dat geldt ook voor start-ups. Zij hebben baat bij goede en professionele begeleiding. Met die categorie onder- nemers houd ik mij veel bezig. Ik zoek ze zelfs op, want de beginnende ondernemer van nu is wellicht de grote ondernemer van later.”

 

 

WILT U EEN BEDRIJFSFINANCIERING AANVRAGEN VIA HENDRIKSEN CORPORATE FINANCE?

Ga dan naar hendriksen.nl/corporate-finance/ en doe de gratis financieringsscan.

Gerelateerde artikelen

X