Home Branded content CIVO ZORGOPLEIDERS Vrouwen waar we allemaal nóg beter van worden

CIVO ZORGOPLEIDERS Vrouwen waar we allemaal nóg beter van worden

door Twentevisie
286 views

Achttien jaar geleden zag men ook al de noodzaak in om verpleegkundigen verder op te leiden. Maar dat ging hier in Twente niet helemaal zoals verwacht. ‘Verpleegkundige in oosten nu centraal opgeleid’, kopte De Twentsche Courant Tubantia in 2003. ‘Zeven ziekenhuizen, drie ROC’s en twee hogescholen gaan samen een Centraal Instituut voor Verpleegkundig vervolg Onderwijs (C.I.V.O.) oprichten’, zo begon het artikel destijds. Maar met alle goede bedoelingen ten spijt, waaronder een tweede vestiging in Deventer, waren er dertien jaar later nog maar drie ziekenhuizen die toekomst zagen in dit, inmiddels stoffig geworden, instituut dat is gevestigd in een hoekje van de Lansinkveste in Hengelo. De rest van de oprichters, waaronder het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, was al afgehaakt.

We zijn nu vijf jaar verder en wat we aantreffen op onze afspraak in de Lansinkveste is alles behalve stoffig. Twee stralende vrouwen komen enthousiast op onze fotograaf en ondergetekende af. “Welkom bij Civo Zorgopleiders,” zegt Cristel Hekkert en we worden door beide vrouwen voorgegaan naar het kantoorgedeelte van de organisatie. “Volgens onze gastdocenten die werkelijk uit heel Nederland komen, hebben wij hier de lekkerste koffie,” lacht Brenda Kroondijk.

“Wij zijn geen instituut, wij zijn mensen”
Brenda en Annemiek Danker waren de nieuwe officemedewerkers die door Ina Altena (manager van de ZGT Academie) in 2016 werden aangenomen en respectievelijk de functie van managementassistent en secretaresse bij het ‘onderwijsinstituut’ gingen vervullen. Ina Altena had zich als doel gesteld om van het Centraal Instituut voor Vervolgonderwijs voor Verpleegkundigen namens ZGT, MST en Deventer Ziekenhuis alsnog een succes te maken. Waar Ina zich bezighield met haar netwerk en met de taken van de opleidingscoördinatoren
en -adviseurs, stortten Brenda en Annemiek zich op de organisatie, processen en de presentatie van het C.I.V.O. De boel werd letterlijk op alle fronten afgestoft en de lange naam werd ingeruild voor de vier letters en het woord ‘Zorgopleiders’ werd er aan toegevoegd. “Wij zijn geen instituut, wij zijn mensen. En allemaal afkomstig uit de zorg,” aldus Brenda. Ina Altena moest om gezondheidsredenen in 2019 stoppen met haar functie als leidinggevende bij Civo Zorgopleiders en haar taken werden vanaf dat moment overgenomen door Cristel Hekkert, die zich als manager vooral richt op de algemene, inhoudelijke en onderwijskundige zaken, waar Brenda als haar assistent, samen met Annemiek, zich meer bezighoudt met de organisatorische, commerciële, financiële en dagelijkse gang van zaken.

Vast team en flexibele schil
“In 2020 klopte Corona aan de deur en dat werd voor ons allen een soort gezamenlijke lakmoesproef. Studenten door het hele gebouw in verband met de anderhalve meter, online lessen, wifi versterkers, kortom, alles moest binnen no-time geregeld worden. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een paar lessen moeten verplaatsen. Maar wij doen het niet met ons drieën hoor. We hebben hier nog acht collega’s, en ja, dat zijn allemaal geweldige vrouwen, in de functie van opleidingsadviseur of coördinator. En zoals Brenda al zei: we zijn allemaal afkomstig uit de dagelijkse praktijk. Dat maakt ons dus dubbel uniek. We hebben een vaste kern die hier nagenoeg fulltime aanwezig is en we streven ernaar om zoveel mogelijk collega’s minimaal zestien tot twintig uur per week aanwezig te laten zijn. Een contract voor minder uren blijkt voor ons zeer inefficiënt te werken. Maar dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Want niemand heeft een arbeidscontract bij Civo Zorgopleiders. We zijn namelijk allemaal in dienst van een zorgorganisatie en zijn van daaruit gedetacheerd. Maar weet je, als je eenmaal hier werkt… tja…,” glimlacht Cristel.

Het voelt als een eigen onderneming
“Ja, als je hier eenmaal werkt,” vult Brenda aan, “dan wil je eigenlijk niet meer weg. Ook ik ben gedetacheerd vanuit mijn werkgever MST. In het begin voor drie dagen, maar dat zijn er al lang vier en eigenlijk kom ik nog een volle dag per week tekort. Met alles wat we hier tot nu toe hebben gedaan en nog willen gaan doen, voelt het gewoon als je eigen onderneming. Dat hebben wij drieën natuurlijk vooral, maar ook onze collega’s voelen dat zo. En dat geeft een erg prettig gevoel. We gaan er samen voor.” Cristel: “Natuurlijk komt het gros van de studenten nog altijd vanuit de ziekenhuizen, maar niet alleen van drie coöperatieleden. Op eigen kracht hebben we ook de studenten van ziekenhuizen uit Winterswijk, Hardenberg en Emmen hier naar toe kunnen halen. Die gingen voorheen naar Nijmegen, Utrecht of Groningen. Deze academische ziekenhuizen hebben allemaal hun eigen leerhuizen waar verpleegkundigen worden opgeleid. In Oost-Nederland hebben we geen academisch ziekenhuis, maar het is ontzettend belangrijk dat we in deze regio verpleegkundigen zelf blijven opleiden. Dat is goed voor hun netwerk, omdat er steeds meer samengewerkt gaat worden. Kijk maar naar MST en ZGT. Maar ook de verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg, revalidatiecentra, zzp-ersen detacherings- en uitzendbureaus weten ons steeds vaker te vinden. Je ziet namelijk ook een trend dat veel ziekenhuisverpleegkundigen kiezen voor de thuiszorg of een baan als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk. Daarnaast blijkt onze nieuwe opleiding geriatrieverpleegkundige aan een enorme vraag te voldoen, maar ook de palliatieve zorg vraagt steeds meer aandacht. Enkele jaren geleden waren we een van de eersten in heel Nederland met de opleiding tot transmuraal kinderverpleegkundige. Nu is dat overal heel gewoon. En dat van een relatief kleine organisatie als Civo Zorgopleiders. Ik realiseer me ineens dat we eigenlijk steeds meer een kenniscentrum worden.”

E-learning
Van een klein hoekje in de Lansinkveste naar een bepalende afnemer van veel vierkante meters, meer dan een verdubbeling van het aantal studenten en een groeiende omzet. “Ja, ik ben best wel een beetje trots. We hebben er met z’n allen écht iets van gemaakt en staan nu voor een volgende, belangrijke fase waarvoor we een flinke investering doen in een rooster- en planningsprogramma en ook in e-learning. Zo belde onlangs een student die nog op vakantie was, maar de les niet wilde missen. Die kon vanaf Sardinië onder een parasol gewoon inloggen en de les volgen,” zegt Brenda lachend. “Niet dat dez  situatie de aanleiding tot deze investering is, dit zegt gewoon veel over de laagdrempeligheid van onze organisatie. Ook onze gastdocenten, veelal artsen en andere specialisten, komen vanuit het hele land, soms voor slechts een uurtje les, heel graag bij ons. Dat is overigens ook belangrijk voor onze studenten: zij maken kennis met mensen en werkwijzen in andere organisaties.”

Toekomstplannen?
“Ja, we willen onze markt wel wat verbreden,” zegt Cristel. “In de zin van meer studenten uit andere organisaties en ook van buiten onze regio. We willen zeker niet alles aanbieden, want we moeten ook kwaliteit kunnen blijven waarborgen en zeker onze kleinschaligheid, in relatie tot de grote academische ziekenhuizen, behouden. Naast de St. Antonius Academie zijn we de enige ‘zelfstandige’ vervolgopleider in Nederland. We moeten vooral flexibel blijven en er voor zorgen dat studenten en docenten hier of op welke toekomstige locatie dan ook, om meerdere redenen graag bij ons blijven komen.” “Oh ja; mannen mogen hier overigens ook solliciteren, hoor,” zegt Brenda tot slot.


Civo Zorgopleiders is een coöperatie van MST, ZGT en Deventer Ziekenhuis. Officiële naam: Centraal Instituut voor Verpleegkundig vervolg Onderwijs, opgericht in 2003. Er zijn op dit moment elf vrouwen werkzaam die allemaal zijn gedetacheerd vanuit een zorgorganisatie. De coöperatie wordt bestuurd door een driekoppig dagelijks bestuur en een algemeen bestuur bestaande uit de coöperatieleden. De dagelijkse leiding bij Civo Zorgopleiders is in handen van manager Cristel Hekkert (53) en managementassistent Brenda Kroondijk (53). Die kunnen niet zonder secretaresse Annemiek Danker (38), beleidsadviseur Wilma de Groot (39), opleidingsadviseur Dianne Reinders (54), opleidingsadviseur Janine Hendriks (43) en de coördinatoren Angelina Beumer (48), Marlies Snoeck (59), Wilma Legebeke (53), Brigit Weerkamp (39) en Anneke Ongersma (38). Zij verzorgen tezamen met diverse gastdocenten jaarlijks de volgende opleidingen en cursussen voor verpleegkundigen: Acute zorg, Cardiac Care, Intensive Care, Recovery, Spoedeisende Hulp, Oncologie, Geriatrie, Brede Basis Gezin en Kind zorg, Kinderverpleegkunde en Obstetrieverpleegkunde.


CIVO ZORGOPLEIDERS
LANSINKESWEG 4,
HENGELO
085 – 773 66 66
info@civozorgopleiders.nl
www.civozorgopleiders.nl

Gerelateerde artikelen

X