Home BIZ News Cogas werkt mee aan een energie-neutraal Noord-Deurningen

Cogas werkt mee aan een energie-neutraal Noord-Deurningen

door Twentevisie
19 views
NOORD-DEURNINGEN – Cogas heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Duurzaam Noord-Deurningen ondertekend. Cogas zal de komende tijd als kennis- en financieel partner ondersteuning bieden bij het realiseren van de doelstelling van de stichting: een energieneutraal Noord-Deurningen in 2020.
De bijdrage van Cogas is gefocust op de gewenste realisatie van een biogasnetwerk. Biogas wordt gewonnen uit afvalstoffen, met name door middel van mestvergisting. Deze brandstof is duurzaam omdat de bron niet uitgeput raakt, in tegenstelling tot aardgas en andere fossiele brandstoffen. Wanneer het de regio lukt om met de beschikbare duurzame bronnen in de eigen energiebehoefte te voorzien, heeft Cogas hiermee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een energieneutraler Noord-Deurningen.

Biogasnetwerk

Met de nu gesloten samenwerkingsovereenkomst neemt Cogas zitting in de stuurgroep die voor de realisatie van het biogasnetwerk in het leven is geroepen. In de stuurgroep zitten verder de Stichting Duurzaam Noord-Deurningen en Stimuland (een onafhankelijke stichting die duurzame projecten ontwikkelt en uitvoert). Het unieke aan dit project is dat er alleen biogas wordt opgewekt uit mest, waar dat meestal gebeurt in combinatie met cosubstraten. Zo’n 21 agrariërs hebben al aangegeven mogelijk te participeren in het biogassysteem.

Energie

Stichting Duurzaam Noord-Deurningen is een lokaal burgerinitiatief van inwoners, agrariërs en organisaties. De stichting is in het leven geroepen om te kijken hoe Noord-Deurningen zich door het decentraal opwekken van energie kan ontwikkelen tot een duurzame regio. In een eerdere fase zijn de mogelijkheden van duurzame energie al onderzocht. Uit dit onderzoek kwamen biogas en zonne-energie als meest haalbare opties naar voren.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor het biogasgedeelte wordt nu een verdere haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Cogas zal hierin als kennispartner optreden. Als naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek wordt besloten het biogasnetwerk inderdaad te realiseren, krijgt Cogas als eerste de mogelijkheid hieraan invulling te geven. Het project sluit goed aan bij de missie van Cogas om te bouwen aan een duurzame regio waar het steeds comfortabeler, wonen, werken en leven is. Het bedrijf gelooft in het decentraal opwekken van duurzame energie en vind het daarom belangrijk dit soort initiatieven tevens financieel te ondersteunen.

Gerelateerde artikelen

X