Home Column DUURZAAMHEID IN HET BELASTINGPLAN 2022

DUURZAAMHEID IN HET BELASTINGPLAN 2022

door Twentevisie
294 views
Drs. BOY PETERS MBA
DIRECTEUR
SUBSIDIE GROEP NEDERLAND

Wat is eigenlijk duurzaamheid? Om dit containerbegrip enigszins te duiden, hanteert de wetenschap vaak de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987: ‘Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen’. Vanaf 1987 kreeg duurzaamheid een steeds prominentere rol in het maatschappelijke debat, waar op mondiale schaal zelfs afspraken voor werden vastgelegd. Denk daarbij aan het Kyoto-protocol in 1997 en het Parijs-akkoord van 2015. Om aan die gemaakte afspraken te voldoen, heeft Nederland een aantal instrumenten om duurzaamheid te stimuleren. De bekendste is wellicht de SDE-subsidie, waar in 2020 voor 4,6 miljard euro in omging. Veel minder bekend is de Milieu Investerings Aftrek (MIA).

En dat is jammer! Er is namelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven 114 miljoen euro beschikbaar via deze MIA. Bedrijven die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen mogen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij hoeven dan minder inkomstenen vennootschapsbelasting te betalen. De gehanteerde percentages zijn al enkele jaren gelijk, maar in het Belastingplan 2022 dat afgelopen Prinsjesdag werd gepresenteerd, wordt een verhoging van de percentages aangekondigd. De MIA kende de afgelopen jaren drie percentages: 13½, 27 en 36. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages: 27, 36 en 45. Daarmee ontvangt de investerende ondernemer vanaf volgend jaar dus extra subsidie op de verduurzaming van het bedrijfsgebouw en/of bedrijfsprocessen. En die subsidie is echt niet alleen voor de Oxyfuel-verbrandingsinstallatie met CO2-terugwinning van Tata Steel of het emissiereductiesysteem van CH4, N2O of gefluoreerde broeikasgassen van AKZO of DSM. Ook de lokale MKB’er die investeert in iets ogenschijnlijk simpels als een laadpaal voor het opladen van de elektrische auto of een duurzame verwarmingsketel komt in aanmerking. Wat het daarnaast eventueel nóg leuker maakt, is dat banken en fondsen de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA in veel gevallen belonen met een mooie rentekorting op de financiering. Zo geniet je dubbel voordeel en wordt duurzaam ondernemen ook financieel leuk.

Mijn betoog is derhalve: laat je informeren! Er is voor ondernemers veel meer mogelijk dan men denkt. Je moet alleen even weten waar je moet zoeken.

 

Gerelateerde artikelen

X