Home BIZ News Een concreet idee om Hengelo “sterker” te maken?

Een concreet idee om Hengelo “sterker” te maken?

door Twentevisie
19 views

De jaarlijkse Slingerbeurs in Hengelo is, dank zij de enorme inzet van het bedrijfsleven, al vele jaren een groot succes. Bedrijven helpen maatschappelijke organisaties door hun diensten (materialen, arbeidsuren, adviezen etc.) kosteloos ter beschikking te stellen. Zo wordt Hengelo sterker. Het Hengelose Slingerteam, dat bijna geheel op vrijwilligers draait, zet zich ook door het jaar heen in, om extra matches tussen bedrijven en Hengelose maatschappelijke organisaties tot stand te laten komen. Bij relatief eenvoudige klussen gaat dat best goed.  Maar, we weten zeker dat het omvangrijke netwerk van Hengelose bedrijven dat zich met De Slinger Hengelo verbonden voelt, méér kan. Ook complexere klussen waar meerdere bedrijven tegelijkertijd bij nodig zijn, zouden we met inschakeling van de Slinger Hengelo moeten kunnen klaren. Een speciaal MATCHMAKERSTEAM staat in de startblokken om die grotere klussen te gaan realiseren.

Om wat voor soort “klussen” gaat het dan?
Het MATCHMAKERSTEAM van de Slinger Hengelo kan om hulp gevraagd worden bij het realiseren van een voorstel dat ten goede komt aan de Hengelose samenleving. Deze vraag dient wel afkomstig te zijn van (een of meerdere) maatschappelijke organisaties die in Hengelo actief zijn. Het voorstel dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

–              de gevraagde hulp dient concreet geformuleerd te zijn incl. een tijdsplanning

–              de gevraagde activiteit kan niet helemaal zelf gefinancierd worden

–              de verantwoordelijkheid voor het realiseren ligt bij de aanvragers en blijft daar ook

–              de te realiseren activiteit vraagt c.q. kan vragen om inzet van meerdere bedrijven

Om enige voorbeelden te geven uit de afgelopen periode: het verzoek van de Stichting Bernhards Ontmoeting om te helpen bij het realiseren van enkele concrete nieuwe voorzieningen in en rond het Bernhardplantsoen; de Stichting Carlo, die zich gaat inzetten voor het realiseren van een bouwloods voor carnavalswagens in Hengelo,  het initiatief Skatepark Hengelo op het Industrieplein t.z.t.; het helpen met de uitbouw van de accommodatie voor het Spoorfietsen te Hengelo.

Hoe komen we aan die grotere “klussen”?
Als een voorstel aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet kan iedereen de hulp van de MATCHMAKERS aanvragen bij de Slinger Hengelo. We zullen er vanuit de Slinger Hengelo meer aandacht op vestigen in de media (de media, weekblad, in de buurt, op website). Maar, er zijn in Hengelo enkele organisaties die veel zicht hebben of kunnen hebben op behoeften die er in de stad leven en die in aanmerking komen voor hulp door de MATCHMAKERS. Daarom doet de Slinger Hengelo een extra beroep op de volgende organisaties om als een soort ambassadeur uit te kijken naar goede, concrete ideeën voor de MATCHMAKERS: Wijkracht (kent de behoeften in de wijken en buurten), Fuldauerstichting (ziet veel initiatieven), de gemeente Hengelo sector Fysiek (wijkaanpak en bewonersorganisaties), Welbions (behoeften en wensen in wijken en buurten), de gemeente Hengelo sector Sociaal (welzijn, cultuur en sport).

 

Foto: www.deslingerhengelo.nl

Gerelateerde artikelen

X