Home Column Een financieel rustige oude dag?

Een financieel rustige oude dag?

door Twentevisie
20 views

Tijdens uw werkzame leven bent u als ondernemer druk bezig uw onderneming te leiden, uit te breiden en werknemers te coachen. Maar wat als u straks wilt stoppen met werken? Denkt u daar al over na? Het is verstandig om nu al voor te sorteren op een bedrijfsoverdracht voor het moment dat u wilt, of misschien wel moet stoppen met werken. Hierbij is een juiste struc- turering van uw onderneming en uw vermogen van essentieel belang.

Wilt u een overdracht binnen de familiesfeer of erbuiten? Dit brengt een bepaalde manier van structureren met zich mee. Bij een overdracht binnen familiesfeer spelen vraagstukken als wie is de beoogd bedrijfsopvolger, hoe verloopt de overdracht van de zeggenschap, wat is de positie van de overige kinderen niet zijnde de bedrijfsopvolger. Bij een overdracht buiten de familie is de invulling van de verkoopovereenkomst van belang. Denk hierbij aan bepalingen over garanties, earn out vergoedingen en claims.

Bij de Jong & Laan kiezen we er bewust voor om u met speciaal ontwikkelde tools te helpen bij het maken van beslissingen om uw onderneming en uw vermogen op de juiste wijze te structureren. Zodat u klaar bent voor uw oude dag.

Familiestatuut
Het familiestatuut geeft inzicht in de ondernemingsstructuur en genereert draagvlak binnen de familie over de toekomst van het familiebedrijf. Uw visie over de toekomst van de onderneming en over de rol van de familie binnen de onderneming worden vastgelegd. Ook juridische documenten, dividendpolitiek en kwaliteitseisen voor sleutelpersonen binnen de onderneming ontbreken niet. Het familiestatuut is een kort en bondig document waarin alle belangrijke aspecten van uw onderneming zijn vastgelegd op zowel emotioneel, financieel als juridisch vlak.

Financiële planning
Wanneer is het juiste moment om mijn onderneming over te dragen? Is er voldoende vermogen om straks van te kunnen leven? Welk deel kan ik nu al overdragen naar de volgende generatie? Allemaal vragen waarop een financiële planning antwoord kan geven. Op een cijfermatige en visuele wijze brengen we uw inkomens- en uitgavenpatroon in beeld en krijgt u inzicht in uw vermogensontwikkeling. Kansen en risico’s worden zichtbaar en u krijgt de kans tijdig aanpassingen in uw inkomens- en vermogenspositie te doen zodat u een op financieel vlak zorgeloze oude dag tegemoet gaat.

Estate planning
Uw huwelijkse voorwaarden en testamenten vormen de basis voor een goede estate planning. Bepalingen in deze documenten moeten zodanig geformuleerd zijn dat u optimaal gebruik kunt maken van de fiscale vrijstellingen. Het is belangrijk de huwelijkse voorwaarden en testamenten om de 5 jaar te actualiseren aan uw wensen, behoeftes en de (fiscale) wetgeving. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden bij uw onverhoopt overlijden voor onaangename (financiële) verrassingen komen te staan.

Rust
Gestructureerd voorsorteren op de oude dag geeft rust. U houdt tijd over om te genieten van andere belangrijke dingen en gebeurtenissen in uw leven.

Door:
Martin (H.G.J.) Zwiers RA (partner de Jong & Laan, Enschede) &
mr. Ellen G.M. Punte RB (senior belastingadviseur de Jong & Laan, afdeling belastingadviseurs)

 

Gerelateerde artikelen

X