Home BIZ News Eerste hulp bij bedrijfsovernames via kennisplatform

Eerste hulp bij bedrijfsovernames via kennisplatform

door Twentevisie
26 views

De meeste ondernemers denken er wel eens aan om een onderneming over te nemen of hun eigen bedrijf te verkopen. Maar onbekendheid met het overnameproces leidt geregeld tot uitstelgedrag of teleurstellingen. Daarom is er nu het platform Bedrijfsovernamehulp.nl, waar kopers én verkopers terecht kunnen voor vragen. Wie belt, krijgt bovendien kosteloos een eerste advies over een potentiële overname.

Bedrijfsovernames komen steeds vaker voor in Nederland. Belangrijke redenen hiervoor zijn de steeds actievere rol van private equity in de mkb-markt en de toenemende vergrijzing. Die overnames gaan lang niet altijd goed. Neem bijvoorbeeld het recente faillissement van reisorganisatie Thomas Cook: de onderneming heeft zich verslikt in te dure overnames in het verleden. De enorme schuld die daardoor ontstond werd een molensteen om haar nek. Het bewijst dat een mislukte bedrijfsovername voor een bedrijf – klein of groot – funest kan zijn. Reden genoeg om daar wat hulp bij te krijgen.

Initiatiefnemer Ernest Loor van Loor Legal & Partners uit Apeldoorn ziet ondernemers vaak tegen dezelfde complicaties aanlopen. “Ze kloppen soms te laat aan bij een specialist. Door enkele aandachtspunten vroegtijdig te benoemen, voorkomen we veel problemen in de toekomst.”

Gratis geheimhoudingsverklaring

Bedrijfsovernamehulp.nl biedt een kennisplatform voor ondernemers die aan een overnameproces beginnen. Dat begint al bij een correcte geheimhoudingsverklaring. Loor biedt op de website daarom de mogelijkheid om gratis een geheimhoudingsverklaring laten opstellen. Koper en verkoper vullen hun naam en product in, waarna de verklaring er in pdf uitkomt, klaar om te printen en te ondertekenen.

De website is bedoeld ter ondersteuning van het traject. Enerzijds door informatie te delen, bijvoorbeeld stappenplannen en uitleg van definities, anderzijds door kosteloos een ‘Eerste Hulp bij Bedrijfsovername’-adviesgesprek aan te bieden. De website besteedt extra aandacht aan terreinen als het overnameproces, het verschil tussen de ondernemingswaarde en de koopprijs, maar ook aan de typische valkuilen die koper en verkoper kunnen vermijden.

Valkuilen

De koop- en verkoopplicht bijvoorbeeld. Wanneer moet een verkoper iets over de toestand van de onderneming mededelen aan de koper en wanneer mag van de koper verwacht worden dat hij zelf onderzoek doet naar de onderneming? Het spanningsveld tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht wordt op Bedrijfsovernamehulp.nl verder uitgelegd. Ook de veel gevraagde garanties en eventuele vrijwaringen en het verschil tussen beide komt aan bod.

Maar denk ook aan thema’s als het tekenen van een intentieverklaring, een claim na het overnameproces, borgstelling en de mogelijkheden van de flexibilisering van het bv-recht. Bedrijfsovernamehulp.nl fungeert als een kennisbank waar ondernemers vrij uit kunnen putten. Loor: “We hebben andere kennis in huis dan makelaars en accountants. Met onze expertise als advocaat willen we ondernemers voorzien van de beste informatie zodat ze zelf een weloverwogen besluit kunnen nemen.”

Over ons

Bedrijfsovernamehulp.nl helpt ondernemers kansen en risico’s rond bedrijfsoverdrachten in beeld te brengen. Onze specialisten wijzen onder andere op knelpunten die de koop of verkoop belemmeren en zoeken mogelijkheden om het beste resultaat uit een deal te halen. Zowel voor kopers als verkopers.

Bedrijfsovernamehulp.nl is een initiatief van Loor Legal.

Gerelateerde artikelen

X