Home BIZ News Enschede heeft smaak ‘peer2peer autodelen’ te pakken

Enschede heeft smaak ‘peer2peer autodelen’ te pakken

door Twentevisie
58 views

In 2015 deelden steeds meer inwoners van Enschede de eigen auto met iemand in de straat of wijk. Dat blijkt uit cijfers van SnappCar, het grootste online platform waar je als particulier je auto kunt delen. Vooral in Horstlanden-Stadsweide hebben tientallen Enschedeërs de smaak van het zogenaamde ‘peer2peer’ autodelen te pakken. Naast een stijging in het aantal autodelers, worden de auto’s ook vaker gedeeld. Met de populariteit van autodelen treedt Enschede in de voetsporen van Amsterdam en Utrecht waar ook steeds meer auto’s worden gedeeld.

Enschede heeft de smaak van het autodelen te pakken. Maar liefst 500 inwoners van Enschede doen aan autodelen. Ten opzichte van 2014 is dat aantal gestegen met 131% Niet alleen het aantal inwoners dat een auto deelt stijgt, ook de frequentie van het autodelen neemt toe. Tot dusver werd in 2015 al 252 keer een auto gedeeld, een stijging ten opzichte van 2014 van maar liefst 160%. Uit de gegevens van SnappCar blijkt dat die groei vooral wordt veroorzaakt doordat mensen elkáár enthousiast maken voor autodelen: Wanneer iemand in een straat of wijk begint met autodelen maakt hij of zij buurtgenoten enthousiast die zich ook weer inschrijven en andere mensen aansporen om hun auto te verhuren of huren.

Ford en Nissan meest populair
Veruit de meest populaire auto’s onder de autodelers zijn de Ford Ka en Nissan Qasqai. De ene geschikt voor korte tripjes in en rondom de stad en de andere meer geschikt voor langere trips met het gezin.

Bijverdienen en een ander helpen
Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en is daarmee erg kostbaar. Uit een enquête van SnappCar onder de meest actieve verhuurders blijkt het terugverdienen van autokosten voor verhuurders (81,1%) een belangrijke reden is om te starten met autodelen. Toch doen zowel huurders als verhuurders niet alleen mee om het financiële voordeel. Voor ruim een derde (35,6%) van de huurders en de helft (49,6%) van de verhuurders vormen ook de sociale aspecten als ‘een ander helpen’ en ‘andere mensen leren kennen’ een belangrijke motivatie. Pascal Ontijd, mede-oprichter SnappCar: “We signaleren dat mensen veelal starten met autodelen omdat zij het zonde vinden dat hun kostbare auto zo lang stil staat. Echter, in de praktijk blijkt dat als mensen eenmaal zijn gestart met autodelen, het sociale aspect aan belang wint. Mensen ervaren hoe leuk het is om andere mensen uit de buurt te leren kennen en hen te helpen door hun auto beschikbaar te stellen.”

 

Gerelateerde artikelen

X