Home BIZ News Enschede stelt bereikbaarheidsambities vast: binnen een half uur in Zwolle

Enschede stelt bereikbaarheidsambities vast: binnen een half uur in Zwolle

door Twentevisie
21 views

Binnen een half uur met de trein in Zwolle, Arnhem, Münster. Een greep uit de ambitieuze lange termijn bereikbaarheidsdoelstellingen die Enschede nastreeft. Met het vaststellen van deze ambities wordt de komende tijd gewerkt aan een roadmap hoe deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

“Enschede is de grootste stad van Oost Nederland. De bereikbaarheid vanuit grote steden om ons heen laat sterk te wensen over. Met deze ambities en het werken aan een agenda hoe we deze ambities gaan bereiken, willen we de bereikbaarheid voor de komende decennia duurzaam verbeteren! Daarmee stimuleren we onze economie en worden we aantrekkelijker om te wonen en te werken”, aldus wethouder mobiliteit en bereikbaarheid Hans van Agteren.

Euregio
Enschede kiest ook voor een maximale reistijd van één uur van deur tot deur binnen de Euregio. Uit onderzoek blijkt dat werknemers voor woon/werkverkeer een maximale reistijd aanhouden van één uur enkele reis. Er komen meer banen binnen het bereik van de Enschedese inwoners. Met het vergroten van de bereikbaarheid, wordt Enschede voor bedrijven aantrekkelijker om zich hier te vestigen. Enschede komt daardoor ook als woonplaats binnen bereik van steeds meer mensen. De Enschedese binnenstad wordt daarmee voor Nederlandse én Duitse investeerders en winkelketens nog interessanter als vestigingsplaats.

Uitvoering samen met partners
In 2017 stelt Enschede een strategische bereikbaarheidsagenda vast. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met onze partners. Gezamenlijk bereik je meer.

Met de strategische bereikbaarheidsagenda wordt ook een stevige uitvoeringsagenda opgesteld om de ambities te bereiken. De komende periode gaan we met onze partners (overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen) in gesprek om samen invulling te geven aan die agenda.

Enkele belangrijke voorbeelden van de bereikbaarheidsambities zijn:

  • Verbreding N35 naar 2×2 baans richting Zwolle.
  • Verbreding N35 naar 2×2 baans naar de Duitse grens.
  • In samenwerking met onze Duitse partners de B54 naar Münster 2x2baans
  • Snelle IC treinverbindingen tussen Enschede – Zwolle en Enschede – Münster (max reistijd van een half uur).
  • Snelle IC verbinding naar Amsterdam (maximaal anderhalf uur).

 

Gerelateerde artikelen

X