Home BIZ News Erkenning (en geld) Rijk voor Overijsselse aanpak familiebedrijven

Erkenning (en geld) Rijk voor Overijsselse aanpak familiebedrijven

door Twentevisie
51 views

De begeleiding en ondersteuning van familiebedrijven in Overijssel wordt de komende jaren fors versterkt en uitgebreid. De provincie Overijssel, gemeenten, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sluiten hiervoor een MKB-deal. Doel van de aanpak is om familiebedrijven te stimuleren te vernieuwen en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook is bedrijfsopvolging een thema. Gisteren is bekend geworden dat de Overijsselse MKB-deal kan rekenen op Rijksondersteuning van 400.000 euro. Daarnaast draagt de provincie eenzelfde bedrag bij, en zijn er bijdragen van onderwijs en brancheorganisaties. De deal wordt nu verder vormgegeven en is naar verwachting in februari 2020 definitief.

Stimuleren en ondersteunen

Kern van de aanpak is om ondernemers te begeleiden en coachen de juiste stappen te zetten om hun bedrijf klaar voor de toekomst te maken. Dat gebeurt onder meer door ervaren ondernemers in te zetten als coach voor familiebedrijven. De vraag van de ondernemer staat hierin centraal. In een aantal gesprekken wordt dan een transitieplan gemaakt. Door middel van een voucherregeling worden de familiebedrijven aangemoedigd om vervolgens de eerste stappen van dat plan te gaan zetten. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven kunnen leren van elkaars ervaringen en vorderingen. Ook wordt naar verwachting de regeling jonge bedrijfsopvolgers voortgezet, die jongeren helpt veranderingen door te voeren bij overname van het bedrijf.

Erkenning

Gedeputeerde Eddy van Hijum (economie): “De rijkssteun is een enorme erkenning voor wat we hier in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. 70% van de Overijsselse ondernemingen is familiebedrijf. Het is de kurk waar de regionale economie op drijft. Voor de continuïteit is het belangrijk dat deze bedrijven inspelen op actuele maatschappelijke opgaven en technologische uitdagingen. Denk daarbij aan duurzaamheid, digitalisering en robotisering. De ervaring leert dat deze bedrijven daar soms wat hulp van buitenaf bij kunnen gebruiken. De afgelopen jaren hebben we dit kunnen doen bij een aantal koplopers. Ik ben blij dat we dankzij deze MKB-deal de aanpak kunnen uitbreiden naar een veel grotere groep familiebedrijven.”

Voortbouwen op behaalde resultaten

De provincie Overijssel en haar partners hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de aanpak bij een selecte groep koplopers. Ook is door ondersteuning van de lectoraren familiebedrijven op de hogescholen Windesheim en Saxion meer inzicht gekregen in de specifieke kenmerken van familiebedrijven. Op basis van deze kennis en ervaring wordt de aanpak nu uitgebreid en versterkt. Het programma loopt tot en met 2022. Doelstelling is om in die periode ongeveer 550 bedrijven te ondersteunen.

Familiebedrijven

Familiebedrijven vormen een stabiele basis voor de regionale economie. Dat komt omdat ze vaak niet uit zijn op snelle winsten op korte termijn, maar focussen op continuïteit. Familiebedrijven kenmerken zich in hun ondernemerschap vaak door lang vast te houden aan een ingezette koers, en weinig te doen met adviezen van externen. Deze houding kan een valkuil zijn in deze tijd van de snelle verandering structurele groei en continuïteit in de weg staan. Daarnaast spelen familieverhoudingen en opvolging een belangrijke rol bij de koers die een bedrijf vaart.

Gerelateerde artikelen

X