Home BIZ News Forse investering in Overijsselse platteland

Forse investering in Overijsselse platteland

door Twentevisie
20 views

De komende zeven jaar wordt voor ruim 170 miljoen geïnvesteerd in het Overijsselse platteland. Dit bedrag komt beschikbaar via de subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel (POP) die door GS van de Provincie Overijssel is vastgesteld. Met het POP wordt geïnvesteerd in vier thema’s: landbouw, natuur, water en het LEADER-programma. De subsidieregeling wordt stapsgewijs opengesteld vanaf medio december. De openstellingen worden gepubliceerd op de website van de provincie Overijssel. De investering van 170 miljoen is samengesteld uit bijdragen van de EU, de provincie Overijssel, Overijsselse gemeenten, de waterschappen in de provincie en private partijen.

“Met de POP-gelden versterken we het landelijk gebied en de regionale economie en geven we tegelijkertijd een impuls aan natuur en water”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur, landbouw en natuur van Overijssel. “Het geld dat beschikbaar komt door de POP is een geweldige aanvulling op de investeringen die de provincie zelf al doet op het gebied van plattelandsontwikkeling.”

Vitaliteit Overijsselse platteland
Een onderdeel van POP is het LEADER-programma. LEADER heeft tot doel de economische en sociale vitaliteit van het Overijsselse platteland te versterken: leefbaarheid en een concurrerende agrarische sector zijn belangrijke onderdelen. Daartoe heeft de provincie vier lokale actiegroepen ingesteld, die provinciedekkend werken. Dit zijn Noord-Oost Twente, Salland, Noord-Overijssel en en Zuid-West Twente. Dit is uniek is in Nederland, waar in totaal 20 actiegroepen worden opgericht. Overijssel kan bogen op goede ervaringen met LEADER. Alle actiegroepen hebben een ontwikkelingsstrategie opgesteld op basis waarvan projecten kunnen worden uitgevoerd. Hester Maij: “Sterk aan Leader is dat initiatieven centraal staan die uit de gebieden zelf en van onder op komen. Voor die initiatieven stellen de overheden de komende jaren in totaal twaalf miljoen euro beschikbaar, zes miljoen van de provincie en zes miljoen van de waterschappen en gemeenten.”

 

Gerelateerde artikelen

X