Home BIZ News Gemeente verkoopt Spinnerij Oosterveld aan Walas

Gemeente verkoopt Spinnerij Oosterveld aan Walas

door Twentevisie
49 views

De gemeente wil Spinnerij Oosterveld verkopen. Het College is met Walas overeengekomen om het object over te nemen  na een aanloopperiode. In april zal Walas alvast de exploitatie en beheer van de Spinnerij overnemen. De gemeente blijft tijdens deze periode nog eigenaar en hoofdverhuurder. Na dat jaar, zo is contractueel vastgelegd, neemt Walas ook het pand in eigendom over. Voor de huurders in de Spinnerij verandert er op korte termijn niets.  Gemeente en Walas richten zich op een zorgvuldige overgangsperiode.

Het afstoten van Spinnerij Oosterveld past in het beleid dat het hebben van vastgoed geen kerntaak van de gemeente is. Dit betekent dat gestreefd wordt naar gefaseerde  verkoop van de bestaande vastgoedportefeuille tenzij er redenen zijn om dit niet te doen, bij voorbeeld als het gebouw nodig is voor de uitvoering van het beleid en/of markt kan niet leveren of duurder is.

De afgelopen jaren zijn rond de twintig vastgoedobjecten verkocht.

Walas   
Walas is een bedrijf dat zich richt op stadsontwikkeling en het exploiteren en her ontwikkelen van bestaand vastgoed. Het bedrijf is in 1991 in Canada opgericht door van oorsprong Twentse ondernemers. Sinds 2011 is Walas ook in Nederland actief.

Geschiedenis spinnerij
Spinnerij Oosterveld is een voormalige garenspinnerij uit 1911. De gemeente Enschede heeft eind 2003 besloten om dit complex, een van de laatste aanwezige textielfabrieken, aan te kopen. Het pand is in de periode 2006-2008 verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw met 12.500 m2 verhuurbaar oppervlak. Spoedig bleek dat de bezettingsgraad achter bleef bij de prognose. De gemeente is van mening dat het (commercieel) exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw beter aan de markt kan worden overgelaten.

Gerelateerde artikelen

X