Home BIZ News Geslaagde Extra Ledenvergadering VVV Hof van Twente

Geslaagde Extra Ledenvergadering VVV Hof van Twente

door Twentevisie
26 views

Tijdens de Extra Ledenvergadering op 22 februari jl. hebben de aanwezige leden unaniem het vertrouwen uitgesproken richting het bestuur van VVV Hof van Twente. Hiermee is de overstap naar HofMarketing definitief in gang gezet en worden binnenkort de promotiepakketten op de markt gebracht.

Vanaf januari 2017 is het bestuur van VVV Hof van Twente bezig met de overstap naar de Stichting HofMarketing. Deze nog nieuw op te richten stichting (maart a.s.) gaat de Hof van Twente vermarkten op het gebied van wonen, werken en recreëren. Hierbij zijn ondernemers in de lead. Voorzitter Tom Jannink: ‘door de krachten te bundelen wordt het mogelijk om nog verder te professionaliseren, krijgen we meer smoel naar buiten en beschikken we over meer kennis en een groter netwerk: een erg goede ontwikkeling voor de vrijetijdseconomie in de Hof van Twente!’

Onderdeel van het stappenplan is het introduceren van promotiepakketten voor (toeristische) ondernemers, welke kunnen worden afgenomen bij de nieuwe stichting HofMarketing. De pakketten gaan het traditionele lidmaatschap van de bestaande vereniging vervangen. De voorgestelde pakketten zijn op maat samengesteld en bieden ondernemers de mogelijkheid om zelf te kiezen hoeveel promotie zij af willen nemen. Hierdoor zijn we in staat om meer maatwerk te leveren aan ondernemers. In maart gaat het aanbod naar de leden en overige ondernemers. Het streven is dat elk van de ondernemers per eind 2018 gekozen heeft voor een passend pakket. Per dan zullen alle activiteiten zijn ondergebracht in de nieuwe Stichting. Tom Jannink heeft aangegeven dat het bestuur het als haar verantwoordelijkheid ziet om de overgang naar HofMarketing goed te laten verlopen en hierin de belangen van de huidige vereniging te bewaken. Zo zullen er bijvoorbeeld heldere afspraken gemaakt worden over de financiën, werken met vrijwilligers en het voortbestaan van de Informatiepunten. Binnen de Stichting HofMarketing zal de VVV zichtbaar blijven, haar taken uit blijven voeren en dezelfde doelen nastreven: het bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt door als promotie- en informatieorganisatie toeristen, recreanten en bewoners van dienst te zijn. Als goede gastheer namens de gemeente Hof van Twente worden gasten en bezoekers attent gemaakt op de mogelijkheden voor toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding en geholpen in het optimaal benutten ervan. Hiermee levert de VVV een positieve bijdrage aan de lokale economie en het draagvlak voor lokale maatschappelijke functies.

Zowel het stappenplan als de promotiepakketten zijn voorgelegd en door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd. Voorzitter Tom Jannink en de andere bestuursleden zijn erg tevreden over het uitgesproken vertrouwen van de ondernemers voor de toekomst!

Foto: vvvhofvantwente.nl

Gerelateerde artikelen

X