Home BIZ News Gezamenlijk cultuurprofiel voor heel Twente gereed

Gezamenlijk cultuurprofiel voor heel Twente gereed

door Twentevisie
20 views

De 14 Twentse gemeenten  hebben gezamenlijk ingestemd met het cultuurprofiel van de regio Twente voor de periode 2021-2024. Het cultuurprofiel Ruimte voor verbeelding is een gemeenschappelijke visie op kunst, erfgoed en media in Twente. De cultuurregio Twente wil zich profileren op drie thema’s: tijd en ruimte, traditie en innovatie en grenzeloos Twente. 

Het cultuurprofiel  van de regio Twente is vandaag door de wethouders cultuur gestuurd naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Twente is één van de stedelijke regio’s die door minister Van Engelshoven is gevraagd om vóór 1 november een gezamenlijk cultuurprofiel in te dienen. Zo kan de minister beter rekening houden met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, de eigen culturele identiteit en het erfgoed van de regio bij de verdeling van rijkssubsidies. 

De afgelopen maanden hebben de Twentse gemeenten samen met het culturele veld en de provincie Overijssel het cultuurprofiel Ruimte voor verbeelding opgesteld. De thema’s omvatten de volle breedte van het culturele veld. Met het cultuurprofiel is de eerste belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en uitvoering van een regionaal cultuurbeleid voor  de komende jaren. De krachtenbundeling tussen culturele partners en betrokken overheden is nodig om het culturele ecosysteem van Twente te versterken. Uiteindelijk doel is dat meer mensen in Twente deelnemen aan culturele activiteiten.

Vervolg
De volgende stap is het gezamenlijk opstellen van een concrete uitvoeringsagenda voor de cultuurregio Twente. Op 21 november vindt  een vervolgbijeenkomst met alle partners plaats.

Foto: visittwente

Gerelateerde artikelen

X