Home BIZ News Grootschalig onderzoek naar Circulaire Economie in de regio

Grootschalig onderzoek naar Circulaire Economie in de regio

door Twentevisie
40 views

In Overijssel en Gelderland vindt momenteel een uniek onderzoek plaats dat van grote betekenis is voor de toekomst van deze regio. ‘De animo is groot!’, aldus Hoogleraar Jan Jonker. Het onderzoek bekijkt de toekomstbestendigheid van de economie. Met een bijzondere aanpak inventariseert Hoogleraar Jan Jonker en zijn team van de Radboud Universiteit welke organisaties in Gelderland en Overijssel  met het onderwerp Circulaire Economie bezig zijn en wat daarvan de waarde is voor een toekomstbestendige economie in de regio. Uniek is ook de grootschalige samenwerking met 10 partners en ruim 30 ambassadeurs afkomstig uit overheid, ondernemers en onderwijshoek doen mee en volgen het proces nauwlettend.  

Nog niet eerder werd de circulaire economie op zo’n grote schaal onderzocht en niet eerder deden zoveel organisaties mee als partner of ambassadeur. ‘We verspreidden afgelopen week een vragenlijst via onze partners en ambassadeurs en via de sociale media. Een manier om alle organisaties die met het onderwerp bezig zijn te kunnen bereiken. We zijn ontzettend blij met de resultaten na de eerste week: al ruim 150 partijen hebben zich gemeld en vulden een vragenlijst in. Een mooie opbrengst maar we denken dat er nog meer organisaties zijn die tot onze doelgroep behoren’, aldus de hoogleraar.

Alle organisaties in de Provincies Gelderland en Overijssel die zich bezighouden met het organiseren van circulair ondernemen worden gevraagd om deze maand een enquête in te vullen via de volgende link: http://bit.ly/1RWLWPe

‘Er zullen veel organisaties flink moeten veranderen in de toekomst om hier in de regio een gezonde economie te houden. Met nieuwe, circulaire business modellen kunnen we in deze tijd aan maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. Het klimaatverhaal kennen we allemaal. Maar we verwachten in de toekomst ook een grondstoffentekort en moeten we gaan werken met andere, meer duurzame energiebronnen. Ook is het zakelijk interessant om op een andere manier met afval om te gaan. En er zijn meer kansen: de opkomst van technologie en internet maakt het mogelijk om slimmer met elkaar samen te werken. Dit geldt voor ondernemers, maar ook overheid en onderwijs hebben een rol in dit verhaal. Met dit onderzoek leren we wat we al allemaal doen en wat er nog nodig is om te versnellen naar een nieuwe economie. Dat is nog niet eerder gebeurd’.

‘Met dit onderzoek krijgen we hele waardevolle inzichten over de ontwikkeling van business modellen ie aansluiten op de CE. Hoe zien deze eruit en welke uitdagingen komen mensen daar bij tegen? Zo willen we meer inzicht krijgen in de mogelijkheden tot het veranderen van de bestaande praktijk én het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in de CE. Daarmee versnellen we innovatie en vernieuwing in organisaties én de regio’.

Op basis van de uitkomsten zullen we vanaf medio mei zo’n 50 organisaties nader gaan onderzoeken’, aldus Hoogleraar Jonker. In het najaar worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in een werkdocument en op een seminar toegankelijk voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. ‘Opvallend is dat in de aanloop naar dit onderzoek partijen nu al met elkaar in gesprek gaan en met elkaar overleggen hoe ze de resultaten straks kunnen gebruiken in hun lopende programma’s. Dat wil zeggen dat het onderwerp leeft en op zoek is naar de gegevens die wij gaan ophalen met onze studenten!’

Dit onderzoek wordt ondersteund door een groot aantal ambassadeurs in de regio Oost verenigd in het project CIRCLES waaronder VNO-NCW Oost, Kiemt, Stichting Circulaire Economie naast de partners als de Stadsregio Arnhem/Nijmegen, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, Gemeente Zwolle, Provincie Gelderland, Engie, Alliander, Interface en de Rabobank.

Gerelateerde artikelen

X