Home BIZ News Hightech maakindustrie scoort goed in Twente

Hightech maakindustrie scoort goed in Twente

door Twentevisie
22 views

De jaarlijkse graadmeter voor de economische situatie in Twente, de Twente Index, geeft aan dat het Bruto Regionaal Product per inwoner in Twente in 2014 30.801 euro bedroeg. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2004 (24.425 euro). Wel is het verschil met Nederland tussen 2004 en 2014 groter geworden. De hightech maakindustrie ofwel de sector hightech systemen en materialen (HTSM) is één van de sterke punten van Twente. In onze regio werken in 2014 relatief meer mensen in deze sector dan in Nederland (Twente 10,0% en Nederland 6,6%). Ook ontwikkelt het aantal banen zich in de HTSM-sector positiever dan landelijk. Dit zijn twee opvallende trends uit de elfde editie van de Twente Index. De Twente Index  geeft cijfers en trends over economische thema’s en wordt opgesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board.

“Twente is een ondernemende hightech regio en het technologische profiel biedt volop kansen,” aldus Wim Boomkamp. Hij is voorzitter van het College van Bestuur Saxion en lid van de Twente Board. “Maar om te kunnen blijven concurreren met het buitenland en om marktkansen te benutten hebben we meer goed opgeleide professionals, vooral technici, nodig. Onze basis is goed onderwijs op alle niveaus met daarnaast perspectief op een goed betaalde baan, dan wel zelfstandig ondernemerschap. We zetten in op instroom, doorstroom en behoud van technisch talent en een krachtige profilering. Het Bruto Regionaal Product per inwoner ligt in Twente al jaren meer dan 20% lager dan landelijk. Het is belangrijk dat Twente deze achterstand inloopt”, zo benadrukt Boomkamp. “Hiervoor is het essentieel dat het aandeel hoger opgeleiden verder toeneemt. Uit de Twente Index blijkt dat het aantal 15-75 jarigen met een hbo/wo-opleiding in tien jaar tijd flink is gestegen, van 19,0% naar 24,7% in 2014. Maar landelijk is in dezelfde periode het aandeel hoogopgeleiden ook gestegen. Twente is dus duidelijk bezig met een inhaalslag, maar er is nog steeds een flinke opgave, die we met elkaar blijven nastreven.”

Gerelateerde artikelen

X