Home BIZ News HMO en Saxion starten lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

HMO en Saxion starten lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

door Twentevisie
53 views

Saxion en HMO hebben elkaar gevonden vanwege de leegstand van kantoren, de noodzaak om meer en passende werkgelegenheid te creëren en de behoefte aan doelgerichte en veel efficiëntere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten in innovatie.

De ontwikkeling van werklocaties is een belangrijke sleutel tot succes: investerende ondernemers versterken met elkaar het vestigingsklimaat, en dat is een duidelijk maatschappelijk belang. De overheid zoekt daarom naar effectieve werkwijzen om de investeringsbereidheid te vergroten en de werklocaties economisch vitaal te houden. Zeker is dat vraaggericht en situatieafhankelijk faciliteren, stimuleren en borgen van toekomstbestendige en vitale werklocaties belangrijke uitdagingen zijn voor de ‘Nieuwe Overheid’. Met het lectoraat bieden Saxion en HMO hierin een helpende hand.

In Overijssel heeft HMO een belangrijke taak in het verbeteren van verouderde bedrijventerreinen en het aanpakken van kantorenleegstand. Centraal thema daarbij is het stimuleren van investeringen door marktpartijen. Deze aanpak is succesvol gebleken en wordt verbreed naar een integrale aanpak van werklocaties, en dan vooral de locaties die van strategisch belang zijn voor de provincie Overijssel. Het is van groot belang voor private partijen, HMO, provincie en gemeenten om het samenspel met elkaar effectief vorm te geven. Saxion, HMO en de provincie Overijssel willen hun kennis en ervaringen inzake de ontwikkeling, herstructurering en kwaliteitsverbetering van werklocaties breder en structureel verspreiden onder Overijsselse gemeenten, huidige én toekomstige professionals (studenten). Daarom willen HMO en de provincie Overijssel de bestaande kennisinfrastructuur versterken middels het financieel mede mogelijk maken van het nieuwe lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. Door de kennis van praktijkgericht onderzoek direct te vertalen naar het onderwijs, wordt een nieuwe generatie investeerders, beleidsbepalers en projectleiders opgeleid en hun effectiviteit vergroot.

 

Gerelateerde artikelen

X