Home BIZ News IAA Stedenbouw en Landschap wint Eo Wijersprijs

IAA Stedenbouw en Landschap wint Eo Wijersprijs

door Twentevisie
21 views

In het Havenkwartier van Deventer zijn op vrijdag 11 september de vier beste inzendingen van de Eo Wijers-prijsvraag over een energieneutrale Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) bekendgemaakt. Deze vier bekroonde inzenders gaan de komende drie maanden samen hun ideeën uitwerken om te komen tot een veelomvattend plan om de Stedendriehoek in 2030 energieneutraal te maken, voortbouwend op initiatieven die al eerder in de regio zijn genomen.

IAA Stedenbouw en Landschap heeft de gedeelde 1e prijs gewonnen met de inzending De Groene Fabriek; een concept dat uitgaat van de bedrijven in de regio, bedrijven die kans zien om grondstofverwerking, restwarmte, cleantechproductie, afvalverwerking en energie-uitwisseling en -opwekking te clusteren. Door agrarische gewassen uit de regio erin te betrekken wordt een connectie gelegd tussen stad en land. Deze inzending benut bestaande (en vaak leegstaande) bedrijventerreinen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties.

Het juryrapport meldt onder andere: “…beelden die zo vanzelfsprekend zijn dat je haast de vraag stelt: waarom is dit er niet al?”.

De Groene Fabriek is een metafoor voor een nieuwe manier van kijken naar de ambities van de Stedendriehoek op het terrein van cleantech en duurzame energie. Het gebruikt het principe van circulaire economie om tot energieneutraliteit te komen. Een energieneutrale regio in 2030 is een stevige opgave die vraagt om een krachtig symbool om dit te accentueren. Dit symbool is, met een knipoog, gevonden in een uit driehoeken opgebouwde piramide waarin principes van circulaire economie samenkomen met duurzame energiebronnen en zo positieve kansen creëren voor de regio. Daarbij wordt ingezet op de transformatie van alle industrie en bedrijvigheid in de regio Stedendriehoek tot Groene Fabrieken. Deze filosofie is vertaald in een ruimtelijk concept en een ontwikkelstrategie. In de inzending is de locatie Kanaalzone Lochem als inspirerend voorbeeld uitgewerkt.

De ontwikkeling van de Groene Fabriek is geen topdown-gestuurd proces, maar zet de partijen zélf in hun kracht. Vanuit een faciliterende/regisserende rol voor overheden, worden partijen uitgedaagd om tot samenwerking te komen. De Groene Fabriek is een van onderop gestuurd proces waarin partijen zelf op zoek gaan naar hun kansen. De benodigde investering is daarmee relatief bescheiden. Het vraagt vooral om een proces dat partijen uitdaagt en inspireert, en eventuele startinvesteringen helpt plegen. Daarbij is energieneutraliteit geen doel op zich, maar een positieve spin-off van de gehele transitie naar een groene samenleving.

Samen met de andere gedeeld eerste prijs en de nummers drie en vier worden de komende drie maanden de ideeën uitgewerkt om te komen tot een veelomvattend plan. De vier beste inzenders gaan volgens de jury van de prijsvraag de regio helpen de sprong te maken, die noodzakelijk is om de regio in 2030 energieneutraal te laten zijn. Door ze samen verder uit te werken, kan de Stedendriehoek uitgroeien tot hét levende laboratorium in Nederland voor de energietransitie.

 

Gerelateerde artikelen

X