Home Column INFLATIE GEEN PROBLEEM

INFLATIE GEEN PROBLEEM

door Twentevisie
34 views

Inflatie is de stijging van het algemeen prijspeil in een economie. Eenvoudig gezegd: bij een huidige inflatie van 3,4% is de kerstboom 3,4% duurder dan vorig jaar. Laten we zeggen, geen € 15,- maar € 15,51. Inflatie tast dus de koopkracht aan van ons welverdiende geld. Daarvoor willen we dan ook gecompenseerd worden en dat heet rentevergoeding. Deze valt hier echter met doorsnee 0% ruim onder. We verliezen dus jaarlijks geld op onze spaarrekening. Dat zien we niet, maar het
koopkrachtverlies is er wel degelijk.

Door: GERBEN PEDDEMORS, EIGENAAR TWENTS EFFECTENHUIS

Rol Centrale Bank
Het instituut dat voor ons de inflatie in toom dient te houden door middel van allerlei instrumenten, waaronder de bepaling van de rente voor de korte termijn, is de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Door de financiële crisis in 2008 en de
coronapandemie waarin we ons nu bevinden, heeft de ECB besloten om vooral de Zuid-Europese landen te steunen. Dit
bewerkstelligt de ECB door gaandeweg de rente te verlagen (gezamenlijk met nog andere belangrijke maatregelen die ik
even buiten beschouwing laat.) Deze landen kunnen hierdoor eenvoudiger hun schulden betalen en het nodigt nieuwe
investeringen uit. Dat is op zichzelf positief. De reeks renteverlagingen konden ook omdat de inflatie onder controle was.

Stijgende energieprijzen en transportkosten
Door de heropening deze zomer van de wereldwijde economie na de lockdowns van 2020 en 2021 is er een grote vraag ontstaan door de consument en de industrie. Dat heeft onder andere de energieprijzen, transportkosten en bouwmaterialen sterk doen stijgen. Dat veroorzaakt op dit moment mede de inflatie. Bedrijven worden hiermee geconfronteerd. Dat is
nadelig voor het bedrijfsleven omdat deze stijgende kosten ten koste gaan van de marges die bedrijven maken.

Inflatie tegenwicht bieden
Er tekent zich hierdoor nu een tweespalt in het bedrijfsleven af. Enerzijds zijn er namelijk bedrijven die een sterke positie
hebben door bijvoorbeeld een sterk merk of een technologische voorsprong en relatief makkelijk hun afzetprijzen kunnen
verhogen. Anderzijds zijn er bedrijven die hier niet toe in staat zijn. De bedrijven die hiertoe wel in staat zijn, bezitten zogeheten pricing power, of in goed Twents: Ze könt de priez’n verhogen, ans kommen ze int rood. Ben je als bedrijf hier toe in staat, dan heb je een goede positie. Voor de beleggers onder ons is het een sterke aanrader om hier goed naar te kijken,
zodat je in deze tijd van inflatie door middel van een kwalitatief goede aandelenportefeuille indirect tegenwicht kunt bieden. Want de ECB doet dat voorlopig even niet voor u.

REAGEREN? via: gerben@twentseffectenhuis.nl

Gerelateerde artikelen

X