Home BIZ News Investeringsprogramma’s Twente Board dragen bij aan een krachtige regio

Investeringsprogramma’s Twente Board dragen bij aan een krachtige regio

door Twentevisie
392 views

De resultaten van 2020 uit de investeringsprogramma’s van de Twente Board zijn bekend. De Twente Board investeert in een toonaangevende groene technologieregio Twente en daarvoor is toptalent nodig. Het resultaat is een goed opgeleide beroepsbevolking die zich een leven lang kan ontwikkelen, waardoor Twente als topregio kan blijven functioneren in de toekomst. Dit blijkt ook uit de resultaten van de talentprojecten in de investeringsprogramma’s. Bekijk de voortgangsrapportage hier.

 Resultaten 2020
De voortgangsrapportage ‘Investeren in Twente’ van 2020 is op 11 juni gepubliceerd. De rapportage geeft inzicht in de belangrijke stappen die zijn gezet en de resultaten die zijn geboekt in de projecten van de Regio Deal Twente en Agenda voor Twente.

Een aantal highlights uit de voortgangsrapportage:

  • De Twente Board heeft regie op de talentopgave gevoerd en de talentagenda doorontwikkeld naar een agenda die aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Focus ligt op het ontdekken van talent, talent aantrekken en behouden, employer branding en een leven lang ontwikkelen. Tijdens onze online sessie op 20 mei bevestigden de talenten uit de projecten het belang van investeren in Twente.
  • Corona heeft het belang van innovatie in de zorg duidelijk gemaakt. Het MedTech cluster is ontwikkeld door verschillende onderdelen en partners in het cluster bij elkaar te brengen. Hierdoor is de kennispositie van Twente in Medtech versterkt.
  • Circulair Textiel is, zowel nationaal als internationaal, op de kaart gezet. De Twente Board heeft gestimuleerd om de van oudsher sterke industrie in Twente nieuw leven in te blazen. In Twente, maar ook daarbuiten, zijn onderdelen in het TexPlus cluster samengebracht.

Door te investeren in techniek en talent draagt de Twente Board bij aan economisch herstel in de regio. Technologisch innoveren zit in het Twentse DNA. En dit is van levensbelang voor een gezond en toekomstbestendig ecosysteem als Twente. De investeringsprogramma’s hebben dit jaar laten zien dat ze gericht bijdragen aan een krachtige regio volop potentie.

Volle kracht vooruit met de nieuwe directeur
De eerste grote stappen zijn gezet en de Board gaat voortvarend verder om de economische agenda en kracht van de regio optimaal te benutten. Dit gebeurt stroomopwaarts en in goede samenwerking met de partners.
In 2021 is de ontvlechting van Regio Twente een feit en wordt de Twente Board verantwoordelijk voor de economische agenda van Twente. Per 1 juli start Victor-Jan Leurs als directeur van de uitvoeringsorganisatie van de Twente Board. De Twente Board kiest hiermee voor een ondernemende directeur, die aantoonbaar heeft gepionierd door ‘van niets iets te maken’ en zijn regionale ICT bedrijf heeft weten uit te bouwen naar een internationaal Cloud bedrijf. Leurs is Tukker in hart en nieren. Hij is ooit begonnen als student bij Hogeschool Saxion en is nu leader in de digitale transformatie. Hij brengt jarenlange kennis en ervaring mee, zowel in de regio als op internationaal niveau. Deze zet hij de komende periode in om samen met de (uitvoeringsorganisatie van de) Twente Board de juiste keuzes te kunnen maken.

Over de Twente Board
De Twente Board is een triple helix samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen De Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op de versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken. www.twenteboard.nl

Gerelateerde artikelen

X