Home BIZ News Kabinet geeft gehoor aan oproep Twente: ‘Investeer met ons in techniek’

Kabinet geeft gehoor aan oproep Twente: ‘Investeer met ons in techniek’

door Twentevisie
22 views

Het regeerakkoord dat vandaag (10 oktober 2017) is gepresenteerd geeft gehoor aan de eerdere oproep van Twente om meer te investeren in technologisch onderwijs, onderzoek en technisch vakmanschap. Het akkoord laat zien dat in de nieuwe kabinetsperiode specifieke aandacht is voor  technische opleidingen, het budget voor toegepast onderzoek en innovatie structureel wordt verhoogd en vakmensen, techniek en ambacht prioriteit krijgen, inclusief herwaardering en een nieuwe impuls. Ook worden het Techniekpact en het Platform Bètatechniek voortgezet. Daarnaast ligt de focus vanuit het topsectorenbeleid op maatschappelijke thema’s als ‘energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica waarvoor Twente vanuit haar kennis en  innovatiekracht van belangrijke waarde is. Kortom, Twente is er klaar voor!

In april riep Twente Board het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, onderzoek en vakmanschap in het regeerakkoord een prominente plek te geven. In Twente is de keuze voor techniek al gemaakt. Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland. De mix van hightech en human touch maakt Twente de place to be voor het bedenken van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en de circulaire economie. Als we dit zo willen houden, is het belangrijker dan ooit dat voldoende vakbekwame techniekdocenten en technische talenten beschikbaar zijn en blijven. Voor de innovativiteit en concurrentiekracht van Twente en Nederland.

Investeren in de toekomst
Twente neemt zelf haar verantwoordelijkheid,  met de ‘Agenda voor Twente’ werkt ze aan een nieuw investeringsprogramma voor de komende jaren (2018-2022). In de afgelopen 10 jaar heeft Twente een agenda uitgevoerd met een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Daaraan hebben het Rijk, de provincie en regionale partners bijgedragen. Twente biedt het kabinet een effectief partnerschap. Juist door het schaalniveau waarop bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar vinden, kan zij innovatie en groei optimaal faciliteren. Daarbij blijven de Twentse partners samen met provincie Overijssel en het Rijk de komende jaren fors investeren in de regionale economie, de slimme en duurzame maakindustrie, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en in een aantrekkelijke en bereikbare regio. Het wegnemen van belemmeringen die mensen in grensregio’s ervaren, zoals ook aangekondigd in het regeerakkoord, is daarvoor onder meer van belang.

Partnerschap
Twente zet in op kansen om verder te groeien om bij te dragen aan de verdienkracht van Nederland en Europa. Daarin trekken onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden als partners ook samen op in Brussel en Den Haag. Via de aangekondigde regiodeals kan de Twente Board samen aan nieuwe oplossingen werken zodat de regionale en nationale agenda’s elkaar versterken en om de kracht van Twente optimaal te benutten.

Gerelateerde artikelen

X