Home BIZ News Kans op werk neemt toe: groei vacatures

Kans op werk neemt toe: groei vacatures

door Twentevisie
22 views

In de Twentse arbeidsmarktmonitor van januari is een duidelijke toename van vacatures te zien en een daling van de werkloosheid. Nu de economische groei in Nederland en ook in Twente aantrekt, vertaalt dat zich in de groei van het aantal banen. Tegen de seizoentrend in daalt de werkloosheid fors en neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden af. Werkgevers zijn steeds meer op zoek naar geschikt personeel, waarbij de gevraagde (sociale) vaardigheden en leerpotentie belangrijkere selectie criteria blijken te zijn. Wethouder Economie en Werk, Patrick Welman van de gemeente Enschede “We zien nu eindelijke een duidelijke groei in banen binnen Twente waarbij ook meer vacatures voor lager geschoold dienstverlenend werk worden aangeboden. Werkgevers vinden de juiste skills steeds belangrijker”.

De arbeidsmarktmonitor laat ook zien dat het aantal rechten op een WW-uitkering daalt. En dat ondanks de positieve economische ontwikkeling, het aantal mensen dat voor een inkomen afhankelijk is van een gemeentelijke uitkering licht stijgt. In samenwerking met  de werkpleinen – een samenwerking van gemeenten en UWV – moeten arbeidsmarktpartijen blijven investeren in praktijkleren, in de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs en in werkgeversprojecten. Patrick Welman: “Via uitzendbureaus zijn voor meer mensen instapbanen beschikbaar. Door werkzoekenden hun vaardigheden te helpen ontwikkelen kunnen banen meer binnen hun bereik komen. De ‘vakman van morgen’ die niet alleen beschikbaar, maar ook meer zichtbaar is”.

Aantal vacatures stijgt verder
Aan het eind van 2016 stonden in Twente 3.370 vacatures open. Eind 2015 waren dat er 2.100. Zowel in – veruit de meeste – gekwalificeerde beroepen als in laaggeschoolde functies (bouw, zorg, logistiek) stijgt het aantal openstaande vacatures.

Twentse werkloosheid daalt naar 5,7 procent
In 2015 bedroeg het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 7,2 procent. In het vierde kwartaal 2016 ligt dit percentage voor Twente op 5,7 procent. Twente komt daarmee op zo’n 19.000 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit betekent een afname van ongeveer 4.000 personen ten opzichte van vorig jaar.

Aantal geregistreerde werkzoekenden in Twente blijft dalen
In het vierde kwartaal 2016 is het aantal NWW-ers in Twente met 1,8 procent afgenomen. Zo’n 35.800 personen stonden eind december als niet-werkend werkzoekende (NWW) geregistreerd. Over heel 2016 is dit aantal gedaald met 15,2 procent. Het aantal NWW-ers is in Twente sterker gedaald dan in Nederland als geheel.

Aantal jongere werkzoekenden daalt sterk
De ingezette daling van het aantal geregistreerd werkzoekende jongeren zet zich ook door in het vierde kwartaal (-7,3 procent). Bijna 2.800 jongeren hadden eind december een NWW-registratie. Dit aantal is in geheel 2016 met 39,1 procent gedaald. In Nederland was deze daling 33,4 procent.

Gerelateerde artikelen

X