Home Branded content KAPITAAL NODIG VOOR EEN INVESTERING? START JE ZOEKTOCHT BIJ NOVEL-T

KAPITAAL NODIG VOOR EEN INVESTERING? START JE ZOEKTOCHT BIJ NOVEL-T

door Twentevisie
540 views
Door: Vincent Heutinck, kapitaalexpert bij Novel-T. (Foto: Corey Martin.) 

Heb je een goed idee voor je bedrijf, zoals een nieuw product of een uitbreiding van je bestaande productieproces? Dan heb je geld nodig om dit te financieren. Innoveren betekent immers investeren. Maar waar vind je een kapitaalverschaffer die past bij jouw vraagstuk en de fase waarin je bedrijf zich bevindt? En hoe maak je de beste keuze? Novel-T is in je zoektocht naar kapitaal een goed startpunt. Het team ondersteunt en adviseert ondernemers die vooruit willen met hun bedrijf. Onafhankelijk en non-profit. Vanuit jarenlange expertise op het gebied van innovatief ondernemerschap, zeker op technologisch vlak, brengen zij alle mogelijkheden voor ondernemers in kaart om de volgende stap te zetten. Een gesprek met kapitaalexpert Vincent Heutinck.

Hij heeft een achtergrond bij de Rabobank, waar hij jarenlang bedrijven adviseerde over financieringsvraagstukken. Tegenwoordig is Vincent kapitaalexpert bij Novel-T. “Ik help ondernemers met het maken van een goede analyse en laat hun zien wat geschikte financieringsbronnen zijn,” legt hij uit. “Denk hierbij aan subsidies, groeikapitaal en het vinden van de juiste investeerder. Er is op financieel gebied een oerwoud aan mogelijkheden. Stap je met de verkeerde partner in zee, dan kost je dat veel tijd, geld en frustratie.”

 ‘ONDERNEMERS LATEN ZIEN WAT GESCHIKTE FINANCIERINGS-BRONNEN ZIJN’

Zo weinig mogelijk vragen
Zoek je een kapitaalverschaffer om vooruit te komen met je bedrijf, dan heb je als ondernemer dus een plan de campagne nodig. “Ik schrijf dat plan niet, maar geef wel handvatten,” aldus Vincent. “Leg je idee uit, onderbouw het, laat een financiële analyse los op je bedrijf en geef aan waar de risico’s liggen. Het uiteindelijke plan moet bij de kapitaalverschaffer zo weinig mogelijk vragen oproepen.”

Wat is een verstandige investering?
Ook al hebben ze geen winstoogmerk, Novel-T is volgens Vincent wel degelijk ondernemers- en marktgericht. “Onze werkwijze kenmerkt zich door discretie en eerlijkheid, we willen bedrijven écht vooruithelpen. Dat schept vertrouwen. En dat is nodig. Praten we bijvoorbeeld over kapitaal, dan is het nogal wat om als bedrijf je hele financiële plaatje op tafel te leggen.” Het is maatwerk. Hoewel zijn klanten een algemene deler hebben, verschilt het per bedrijf wat een verstandige investering is.

Er leiden meerdere wegen naar Rome
Ondernemers hebben vaak maar een deel van de mogelijkheden in beeld die er zijn om aanvullende of nieuwe activiteiten te financieren. “Naast een ondernemerssubsidie of financiering bij een bank zijn er ook andere wegen die naar Rome leiden. Bijvoorbeeld kapitaal via een business angel.” Business angels zijn investeerders die met name investeren in de start- en groeifase van een bedrijf. Naast kapitaal brengt een business angel ook veel kennis en ervaring mee en introduceert hij de ondernemer in zijn persoonlijke netwerk. Een andere mogelijkheid die Vincent noemt is venture capital. “Dan gaat het om kapitaal dat wordt ingezet om relatief nieuwe ondernemingen snel te laten groeien. Voor bedrijven die al een trackrecord hebben, kan factoring ook een goede optie zijn. Met name voor bedrijven die direct willen beschikken over liquide middelen om mee te investeren.” Factoring is een alternatieve manier van financiering van de debiteurenportefeuille. >>

Regionale financieringsinstrumenten
Hoewel Novel-T zelf geen kapitaal verschaft, bieden ze wel verschillende tools, support en programma’s voor het aantrekken van kapitaal. “De TOP-regeling is hiervan een goed voorbeeld. Dat is een regeling voor vroege fase-financiering van innovatieve start-ups in Twente, met een link naar Universiteit Twente.” Daarnaast biedt de UT ook een leasefaciliteit voor het aankopen van productieapparatuur, via het High Tech Fund. “Zo kunnen high tech-bedrijven het productieproces versneld opschalen voor de commerciële markt.”

Bootcamp ter voorbereiding
“En vergeet onze bootcamps en matchingevents met investeerders niet,” stipt hij aan. “Wil je de juiste investeerder aantrekken, dan moet je weten waarover je praat. Ondernemers worden tijdens het ‘investor readiness’- programma getraind en gecoacht. Dit geeft hen de noodzakelijke voorbereiding op de gesprekken met investeerders.” De matching events, nationaal en internationaal, geven hen vervolgens de kans om hun innovaties te presenteren aan relevante investeerders. “Naast de missies naar bijvoorbeeld CES Las Vegas en Slush organiseren we met onze partners ook eigen events voor de matching met investeerders, zoals Startup Roulette.”

Kwetsbaar opstellen hoort ook bij slim ondernemen
Wie ook een beroep deed op de diensten van Novel-T, is het Enschedese bedrijf Allround Technology. Erik Jan de Jong, directeur van Allround Technology: “We zijn bezig met een product dat de ontwikkeling van medische producten moet versnellen,” zegt directeur Erik Jan de Jong. “Bij medische producten ben je in de ontwikkelingsfase pakweg dertig procent van de tijd kwijt aan het documenteren van alle voorwaarden. Met ons product kunnen we die tijd halveren door een deel van de documentatie en bewijslast te automatiseren.” In samenwerking met Novel-T is Erik Jan bezig geweest met het zoeken naar investeerders. “Dat heeft heel goed uitgepakt,” zegt hij. “We hebben een aantal productieve gesprekken gehad en verwachten het product in het najaar op de markt te brengen.” Naar aanleiding van de samenwerking met Vincent heeft Allround Technology ook enkele organisatorische veranderingen doorgevoerd. “Bepaalde processen waren nog niet klaar voor groei,” stelt De Jong. “Vincent bracht ons in contact met business angels, iets kleinere investeerders die heel betrokken zijn.” Kwetsbaar opstellen hoort ook bij slim ondernemen, vindt Erik Jan. “Novel-T geeft je die mogelijkheid. In deze regio zit zoveel kennis en kunde, daar moet je gebruik van maken. Samen sta je immers sterker dan alleen.”

Innovatie-ecosysteem van Twente
Novel-T speelt namens de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, de provincie en de Twentse gemeenten een centrale rol in het innovatie-ecosysteem van Twente. “We zijn er voor bedrijven die willen vernieuwen en groeien. In alle stappen in de ontwikkeling van je business case kun je rekenen op specialistische kennis en support. Denk bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van businessmodellen, IP-vraagstukken en dus ook het aantrekken van kapitaal.” Novel-T kan ondernemers in contact brengen met een internationaal netwerk aan bedrijven, maar ook verbinden met specifieke onderdelen binnen kennisinstellingen en de overheid. “We werken in onze activiteiten nauw samen met andere ecosystemen en innovatiepartners als Oost NL, WTC Twente en Ondernemend Twente.”

 

Marjo Nieuwenhuijse, co-founder van Serious VR.

BEDRIJF AAN HET WOORD

Serious VR: ‘We zetten nu de laatste stappen’
Een van de bedrijven die deelnam aan een bootcamp, is Serious VR uit Enschede; een technologiebedrijf dat VR-trainingen ontwikkelt voor industriële bedrijven. “Drie jaar geleden kwamen we met Novel-T in contact,” zegt co-founder Marjo Nieuwenhuijse. “We volgden de Investor Readiness Bootcamp, een trainingsprogramma voor ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder. Heel interessant. We leerden hoe we ons moesten presenteren, deden aan zelfreflectie en kwamen met termen in aanraking waar we nog nooit van hadden gehoord.” Wat betreft het vinden van de juiste investeerders zit Serious VR nu in een vergevorderd stadium. “Door corona zat er hier en daar wat vertraging in,” zegt Marjo, “maar we zijn druk bezig met het zetten van de laatste stappen.” De samenwerking met Novel-T bestempelt ze als laagdrempelig en nuttig. “Er zijn tegenwoordig nog maar weinig momenten dat je fysiek met iemand kunt sparren over je bedrijf. Bij Novel-T doen ze niet anders.” Vincent bracht hen daarnaast ook in contact met een bank die diverse programma’s biedt voor investeerders. Heel fijn, vindt Marjo: “Ze nemen je wat dat betreft veel uit handen. Hierdoor kunnen wij ons vooral focussen op datgene waar we goed in zijn.

 

Gerelateerde artikelen

X