Home BIZ News Kindpanel Stichting Leergeld Enschede: kinderen aan het woord

Kindpanel Stichting Leergeld Enschede: kinderen aan het woord

door Twentevisie
30 views

Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven, zeker als het over henzelf gaat. De stem van het kind is van belang. Om deze reden gaat Stichting Leergeld Enschede met kinderen uit haar doelgroep in gesprek tijdens het zogeheten Kindpanel.

Hulp van verschillende basisscholen in Enschede is door de Stichting ingeschakeld bij selectie van de deelnemers. Bij het clubgebouw van Tennisvereniging Vredestein Stokhorst komen in januari 6 leerlingen uit groep 8 samen voor het ‘Leergeld Spel’. Dit spel brengt de problemen van armoede voor gezinnen helder in kaart: de kinderen ontvangen een fictief budget, te verdelen in spelvorm. De kinderen zijn prijsbewust en denken goed na over hun uitgaven. ‘Zomaar’ geld uitgeven aan leuke dingen wordt als luxe ervaren. Geld besteden de kinderen liever nuttig, aan voeding voor het gezin of kleding.
Een grote verrassing is de deelname van basisscholen aan het EU Schoolfruit, waardoor de kinderen dagelijks een wisselend aanbod vers fruit in de klas nuttigen. Extra fijn om te constateren, wanneer blijkt dat geen van de kinderen thuis ontbijt.

Door ook over een aantal stellingen te discussiëren (“Arme kinderen zijn net zo gezond als rijke kinderen: eens/oneens”), komt naar voren dat kinderen de kansen voor rijke kinderen beter inschatten: “Zij doen vaker leuke dingen, zien meer en kunnen aan meer dingen deelnemen. Ook zien rijke kinderen er gezonder uit, dit zie je aan het gezicht en de kleding”.

Hoewel soms anders wordt gedacht, is armoede voor veel gezinnen aan de orde van de dag. Enschede kent ruim 6.500 kinderen die opgroeien in armoede (bron: CBS 2013). Voor een groot deel van deze kinderen betekent dit dat er niet altijd geld is voor ontbijt of een warme maaltijd. Middelen om een sportactiviteit, de zwemlessen of een gezellig dagje uit met het gezin te bekostigen, zijn er dan vaak al helemaal niet.

Het ‘Leergeld Spel’ (ontwikkeld door Instituut Verwey-Jonker, in samenwerking met Leergeld Den Haag), een soort Monopoly spel, biedt de kinderen een budget welke weloverwogen ingezet moet worden. Tijdens het spel komen 8 domeinen van leefsituaties aan bod (thuis, school, vrije tijd, stad, voeding, verzorging, vrienden en natuur); de kinderen beargumenteren bij de verschillende speelvelden steeds waarom zij wel of niet tot aanschaf overgaan.  De input die het Kindpanel opleverde, gebruikt de Stichting Leergeld in vaststelling van de accenten die zij geeft in ondersteuning en benadering van de gezinnen.

Tijdens het Kindpanel van Stichting Leergeld Enschede komt maar weer eens naar voren hoe creatief de gezinnen (noodgedwongen) zijn. Blij zijn de kinderen met de kleine dingen die er wel zijn. Maar meedoen met de rest, is voor hen heel belangrijk. Stichting Leergeld maakt dat mogelijk.

Gerelateerde artikelen

X