Home BIZ News Landelijke bijeenkomst van financiers en startups UT

Landelijke bijeenkomst van financiers en startups UT

door Twentevisie
28 views

De FinanceCorner en Kennispark Twente hielden vorige week een landelijke bijeenkomst van financiers en startups op het terrein van de Universiteit Twente met als thema: stapelfinancieringen. De algemene conclusie was helder: we zijn nog lang niet op het niveau van de beste landen, zoals de VS, als het gaat om risico-investeringen en financieringsstrategieën.

Startups zijn een belangrijke motor voor de vernieuwing van onze economie, daarom ook de aandacht vanuit de StartupDelta van Neelie Kroes. Maar worden ze ook op een goede manier gefinancierd? Is er voldoende geld en zijn ze klaar voor exceptionele groei? 100 ondernemers en 50 investeerders bogen zich afgelopen week bij Kennispark Twente over deze problematiek, tijdens het evenement Fund the Future, dat “stapelfinanciering” als thema had. Bij stapelfinanciering draait het om het combineren van passende vormen van financiering, via leningen, aandelen, crowdfunding, kredieten, subsidies, venture capital et cetera.

Financiering is de zuurstof van de onderneming
Het gaat om belangrijke thema’s. Dat bleek al toen een week van tevoren de aanmelding moest worden dichtgezet vanwege de gewenste maximale omvang van de groep. Het onderwerp houdt financiers en ondernemers enorm bezig. “Financiering is de zuurstof van de onderneming”, zoals een deelnemer het samenvatte.

Jonge cultuur van risico-investeringen
De algemene conclusie van de dag was helder: we zijn nog lang niet op het niveau van de beste landen, zoals de VS. In de eerste plaats is er in Nederland wel een langjarige cultuur van beleggen, maar pas een redelijke jonge cultuur van risico-investering. Dat betekent dat de onderlinge aansluiting van alle soorten fondsen die er zijn niet optimaal is. Er zijn in ons land veel kleine fondsen, verdeeld over sectoren, regio’s en levensfasen van een bedrijf. Ieder hebben ze specifieke eisen. “Probeer daar als ondernemer maar eens overzicht over te krijgen.”

Weinig inzicht in financieringsstrategieën
Een tweede punt van zorg zijn onze ondernemers zelf, waarvan velen verzuchtten: help ons om te begrijpen hoe we verstandig financieren, help ons onze strategie op te bouwen. Er is nog weinig inzicht in goede financieringsstrategieën, waardoor ondernemers zich onzeker voelen en soms zaken doen met de eerste die bereid is tot een serieus gesprek. De roep om educatie was zeer sterk.

Te grote afstand tussen investeerders en ondernemers
Maar wat nog het meest in het oog sprong is de afstand tussen ondernemers en investeerders. Daar waar ze uiteindelijk samen het team moeten vormen dat -in het belang van beide- een succesvol bedrijf moet bouwen, wordt vaak teveel vanuit de eigen positie geredeneerd. De taal die wordt gesproken is niet dezelfde, en soms is er te weinig respect voor elkaars bijdrage.

Ray Quintana van Cottonwood Technology Fund Europe vatte het als volgt samen: “Door het beheersen van risico in de investering belangrijker te maken dan het creëren van een optimale kans, verstikken we de baby: er komen kleine beetjes geld tegen veel te stringente voorwaarden. Zo zet je de zaak op slot, dit is in geen van beider belang. Zo bouw je geen wereldbedrijven.”

Adriaan van Loon van De FinanceCorner en Kees Eijkel van Kennispark Twente zagen in de discussie een urgente oproep om meer te doen aan educatie, zowel bij de ondernemers als de investeerders. “Naarmate de gezamenlijk taal en verwachtingen zich beter ontwikkelen, kunnen wij als Nederland meer internationale groeiers verwachten. We moeten de glazen wand doorbreken.”

Ray Quintana, die de Cottonwood deelnemingen sterk bindt aan de plek van hun herkomst in Nederland, wees op het gevaar van onderschatting van het probleem. “Als we op deze voet doorgaan zijn jullie voor buitenlandse investeerders bijzonder interessant: als jullie zelf de diamantjes niet pakken, doen anderen dat wel. De Nederlandse technologie is van wereldklasse.”

Met de Fund the Future bijeenkomst heeft de volgende meeting op 24 mei 2016 zijn thema al heeft meegekregen: “Financing Hard Tech Companies: Challenges & Opportunities”.

Gerelateerde artikelen

X