Home Column LET OP: BEDRIJFSONGEVALLEN GEVAARLIJK?

LET OP: BEDRIJFSONGEVALLEN GEVAARLIJK?

door Twentevisie
53 views
Mr. M.J.E.C. CAMPS
LETSELSCHADEADVOCAAT
CAMPS ADVOCATUUR

Waarom?: omdat u het recht enigszins tegen u hebt. Art 7:658 Burgerlijk Wetboek legt namelijk veelal de bewijslast van goed werkgeverschap bij u als werkgever neer nadat de werknemer het ongeval én zijn letselgevolgen zelf heeft hard gemaakt. En dat vergt veel ARBO-inspanningen en toezichtinspanningen.

Een bedrijfsongeval meemaken is doorgaans geen sinecure. Niet voor het slachtoffer, vaak werknemer of werkneemster, maar evenmin voor de werkgever. Sommige werkgevers hebben zich apart verzekerd tegen arbeidsongevallen, maar ook sommigen hebben in het geheel geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij een serieuze letselschadezaak kan dat in het slechtste geval leiden tot faillissement. En sommigen verzekeren hun werknemers tegen ongevalsgevolgen waarbij de uitkering naar henzelf wordt uitgekeerd in plaats van aan het slachtoffer of diens familie. Dat is natuurlijk niet uit te leggen aan de weduwe als je man door een liftongeval de dood vindt op de werk.

We behandelen al jaren een zaak van een jonge vrouw die stage liep bij een gerenommeerd accountantskantoor in de regio en deze accountant in spé viel op een gegeven moment van de steile trap af, die vier meter hoog was, toen zij vanuit de kantine aan haar werk wilde gaan. Ze raakte kort bewusteloos na de val. Daardoor liep ze een laat whiplashsyndroom met tandletsel en depressiviteitsklachten op met alle gevolgen van dien. Ze heeft weinig energie overdag en is vaak mentaal de weg kwijt. Ze werd een ander mens. Bij haar werd ook een posttraumatisch stresssyndroom vastgesteld. Ze werd neuropsychologisch getest en daaruit bleek dat ze traag was geworden in haar handelen en plannen een probleem was geworden. Ze viel volledig uit en werd honderd procent arbeidsongeschikt. Nu is ze huisvrouw geworden. Na ons feitenonderzoek bleek deze werkgever niet bereid te zijn om de schade van deze werkneemster/stagiaire te gaan betalen.

De rechtbank en het Gerechtshof Arnhem werden benaderd om de gevaarzetting van deze trap te onderzoeken en wat
bleek: het betrokken kantoor had een, in strijd met het Bouwbesluit, veel te steile trap laten bouwen. Dat levert een gebrek in het gebouw op, waardoor de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval al snel bij de rechtbank vaststond. Het gerechtshof in Arnhem vond later dat voor haar carrièrebreuk een forse schadevergoeding diende te worden uitgekeerd. De schade liep tegen € 1.000.000,- aan. De werkgever was echter onderverzekerd voor ‘slechts € 450.000,- en dus diende de werkgever de rest zelf te gaan betalen. Dat was zuur.’ Zorg er dus voor dat uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in orde is. Uw LSA advocaat kan u daarbij helpen.

Gerelateerde artikelen

X