Meer dan zeven op de tien mkb-bedrijven hebben nog niet de benodigde maatregelen getroffen voor de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG), waar ze over drie weken al aan moeten voldoen. Dat blijkt uit een peiling van MKB Servicedesk onder 2800 bedrijven.

Opvallend is ook dat ruim 77 procent van de ondervraagde ondernemers de voorlichting door de overheid slecht tot heel slecht noemt. Vanaf 25 mei aanstaande vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. In alle Europese lidstaten gaat dan dezelfde privacywetgeving gelden.

Geen concrete maatregelen
“Hoewel we een duidelijke stijging zien in het aantal bedrijven dat zich bewust is van de nieuwe wetgeving en maatregelen wil nemen, kunnen we tegelijk concluderen dat 70 procent nog geen concrete stappen heeft ondernomen. Dat is zorgwekkend”, aldus Willem Overbosch van het ondernemersplatform. Voor het verwerken van persoonsgegevens zoals klant- en medewerkersgegevens gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. “Deze wet geldt voor alle organisaties, van zzp tot multinational en sportverenigingen. Ook het mkb zal dus maatregelen moeten nemen”, aldus Overbosch.

Zakelijke dienstverlening
Ruim de helft van het mkb heeft al wel maatregelen genomen of zegt dat binnenkort te gaan doen. De zakelijke dienstverlening is van alle branches het best op de hoogte van de nieuwe wet. Dit in tegenstelling tot ondernemers in de horeca. Daar weet meer dan de helft nog niet wat de nieuwe wetgeving inhoudt. Qua bedrijfsomvang valt op dat bij 38 procent van de kleinere mkb-bedrijven (1-5 werknemers) de AVG nog onbekend is.

Complexe wetgeving
MKB-Nederland noemt de resultaten zorgelijk, maar niet verrassend. Directeur Leendert-Jan Visser: “We horen van veel ondernemers dat ze met de handen in het haar zitten, niet weten waar ze moeten beginnen en door de bomen het bos niet meer zien. Het is uiterst complexe wetgeving, vooral bedoeld om potentiële risico’s bij grote datareuzen te voorkomen. Het grote probleem is dat daarbij geen rekening is gehouden met het midden- en kleinbedrijf. Het gevoel voor proportionaliteit in deze wet ontbreekt, waardoor het mkb er dus slecht mee uit de voeten kan.”

Volgens Visser is de mkb-ondernemer het meest geholpen met maatwerk: op zijn onderneming/branche toegesneden informatie die hem ontzorgt en instrumenten aanreikt die hij vandaag kan inzetten om morgen compliant te zijn. “Daar zou de overheid in moeten investeren. De Autoriteit Persoonsgegevens moet zich wat ons betreft de komende tijd vooral richten op hulp in plaats van handhaving. Zorg voor een zachte landing van de wet in het mkb.”

Aan de slag
“De eerste stappen kunnen ondernemers zelf zetten door zich online te oriënteren”, zegt Overbosch van MKb Servicedesk. “Ga er direct mee aan de slag en laat je zonodig door één van de professionele aanbieders bijstaan.”

Gerelateerde artikelen

X