Home BIZ News Een miljoen m3 aardgas per jaar besparen door samen te werken

Een miljoen m3 aardgas per jaar besparen door samen te werken

door Twentevisie
22 views

Afgelopen weekend zijn twee buizen met een lengte van 290 meter van AkzoNobel via de Haaksbergerstraat naar Thales en het High Tech Systems Park geboord. De buizen liggen op het diepste punt bijna elf meter onder de grond. Deze boringen zijn onderdeel van het project Warmtenet Hengelo, waarmee tot 9.500 ton CO2-reductie per jaar kan worden behaald. Dit sluit aan op het warmtenetwerk Bronnet: een gesloten 3-pijps netwerk dat koude en warmte levert aan de gevestigde bedrijven op het High Tech Systems Park.

Negen publieke en private partners werken sinds vorig jaar samen aan verduurzaming en uitbreiding van project Warmtenet van de gemeente Hengelo, de Green Deal. Warmtenetwerk Hengelo legt een slimme keten tussen industriepartners aan, waarbij de stoom na afvalverbranding bij Twence wordt gebruikt door AkzoNobel. Na de zoutindamping is de restwarmte 40 graden en wordt gebruikt voor de verwarming van het water in het warmtenet. Dit wordt vervolgens aan kantoren en industrie op het High Tech Systems Park en industriegebieden Twentekanaal Noord en Zuid geleverd, alsmede aan huur- en koopwoningen in Hengelo.

HTSP als eerst aangesloten op het Warmtenet
Het voormalig Thales terrein zal als eerste worden aangesloten op dit warmtenet. Vincent ten Thij, directeur High Tech Systems Park vertelt: “Samenwerking is erg belangrijk op het HTSP, want de ontwikkelingen in de hightechindustrie gaan te hard om in je eentje bij te houden. Daarnaast realiseren wij dat een toekomst voor onze hightechindustrie, en zelfs voor de hele planeet, alleen mogelijk is als we werken vanuit duurzame principes.” Volgens Vincent ten is dit project een schoolvoorbeeld is van samenwerking en synergie.

Realisatie Warmtenet Hengelo
Het leggen van de leidingen in een open ontgraving, dan wel een gestuurde boring, heeft de afgelopen weken vertragingen opgelopen. De lange vorstperiode en technische problemen bij het boren maakten dat de Wethouder Kampstraat langer dan gepland afgesloten was voor verkeer. Ook de werkzaamheden aan de Lodewijkstraat zijn later gestart dan voorzien. De leidingen liggen volgens de nieuwe planning begin mei 2017 in de grond.

Over Bronnet
Bronnet is een initiatief van High Tech Systems Park in samenwerking met DWA, Fudura en Thales en aangelegd met een bijdrage van Provincie Overijssel. Alle panden, zowel kantoren als productiehallen, wisselen via dit systeem slim warmte en koude uit. Deze warmte en koude wordt uit lokale bronnen opgewekt, waardoor er geen gas meer nodig is. Bronnet zorgt er sinds kort voor dat het gehele HTSP ‘groen’ wordt verwarmd en gekoeld door de warmte uit het Twentekanaal te gebruiken. Dit zorgt voor 50% CO2-reductie ten opzichte van conventionele energiebronnen.

Over High Tech Systems Park
Het High Tech Systems Park in Hengelo is volop in ontwikkeling. Het voormalige Thales terrein is herontwikkeld tot innovatiecampus voor hightechbedrijven en steeds meer bedrijven vestigen zich op het terrein. Samenwerking tussen innovatieve bedrijven en het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving staan er centraal.

Gerelateerde artikelen

X