Home BIZ News Ministerie feliciteert ROC van Twente met laag uitvalpercentage

Ministerie feliciteert ROC van Twente met laag uitvalpercentage

door Twentevisie
24 views

Vandaag liet het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap weten, dat het percentage voortijdig schoolverlaters bij ROC van Twente, wederom is gedaald. De onderwijsinstelling zet hoog in op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en laat de afgelopen drie jaar zien dat de verrichte inspanningen het beoogde resultaat geven. Omdat het aantal vroegtijdig schoolverlaters onder het landelijk mbo-gemiddelde ligt en nog eens met meer dan 5% is gedaald, is dit voor het ministerie reden geweest om de felicitaties over te brengen aan de onderwijsinstelling.

Daling t.o.v. voorgaande meting
Ieder jaar brengt het ministerie voor iedere onderwijsinstelling het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) in kaart. Vandaag zijn de voorlopige cijfers voor 2015/2016 bekend gemaakt.  Deze cijfers laten zien, dat ROC van Twente meerdere keren op rij een lager vsv-percentage (dus minder studenten die vroegtijdig de school zonder diploma verlaten) behaalt. Ten opzichte van vorig jaar, is het percentage gedaald met tenminste 5%. Marian Kroeze, directeur van het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie: ‘We zijn blij met de felicitaties van de Minister. Maar vooral zijn we blij, dat we zoveel jongeren op school kunnen houden. Hierdoor hebben deze jongeren ze een beter toekomstperspectief. Daar doen we het voor.’

Voorlopige cijfers

De voorlopige (op één decimaal afgeronde) DUO-cijfers laten het volgende zien:

  • Het vsv-percentage over schooljaar 2015/2016 is 3,8%
  • Vorig jaar (definitief cijfer) was dat 4,0%
  • Dat betekent een daling van 5,9%

Gerelateerde artikelen

X