Home BIZ News Nieuwe projecten geven sterke impuls aan grensoverschrijdende samenwerking

Nieuwe projecten geven sterke impuls aan grensoverschrijdende samenwerking

door Twentevisie
21 views

 

Rond 40 Nederlandse en Duitse medewerkers van zes nieuwe INTERREG-projecten kwamen in Gronau bijeen voor het officiële startgesprek. Van de nieuwe INTERREG-projecten richten vier projecten zich op duurzaamheid in de grensregio en twee op regionaal toerisme.

Voor de zes grensoverschrijdende projecten heeft de INTERREG-stuurgroep EUREGIO in november 2018 rond 10,9 miljoen euro subsidiemiddelen goedgekeurd. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld.

Grensoverschrijdende klimaataanpak
Onder de naam “Waterrobuuste Steden” werken Zutphen, Hengelo, Bocholt en Münster, samen met de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen, aan grensoverschrijdende oplossingen om wateroverlast in steden tegen te gaan. Volgens de projectpartners hebben steden in de grensregio steeds vaker te maken met wateroverlast, watertekorten, hittestress en een slechte waterkwaliteit. Om waterrobuuste steden te realiseren, worden de krachten op het gebied van voorkomen, beperken en optreden bij overlast grensoverschrijdend gebundeld.

Ook in de INTERREG-projecten “WiEfm 2.0” en “Bio-TecH2” staat klimaatverandering centraal. In deze twee projecten slaan het regionale bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen de handen ineen om het
(her-)gebruik van restwarmte en waterstof te onderzoeken.

In het project “Duurzame Milieueducatie BildungsBerkel” worden onderwijskundige activiteiten aan de Berkel met elkaar verbonden. Daarnaast worden bestaande delen van de oude dorpsschool nabij het Biologische Station Zwillbrock gerenoveerd. Hierdoor ontstaat een accommodatie voor schoolklassen aan de Duitse zijde. Aan Nederlandse kant komt er in Eibergen een informatiepaviljoen omtrent milieueducatie.

Toerisme in de grensregio
Naast de duurzaamheidsprojecten zijn tevens twee INTERREG-projecten op het gebied van grensoverschrijdend toerisme goedgekeurd. GTI 2 is een vervolgproject op het project Grenzeloze Toeristische Innovatie. Daarbij worden de bestaande platforms “Das Andere Holland” en “Geheim over de grens” in het kader van een digitaliseringsoffensief vernieuwd. Het projectdoel is de toename van het aantal bezoekers, overnachtingen en bestedingen uit het buurland door ondernemers en organisaties fit te maken voor de grensoverschrijdende uitdagingen.

Het Duits-Nederlandse programmagebied kent sinds begin 2016 twee UNESCO Global Geoparken. Naast het Geopark De Hondsrug, het enige UNESCO Geopark in Nederland, ligt aan de andere kant van de grens het park TERRA.vita. In het INTERREG-project „Geopark Cooperation“ werken de parken samen om hun bekendheid te vergroten en meer bezoekers aan te trekken. Global Geoparken onderscheiden zich door hun bijzondere geologische, archeologische, ecologische en culturele waarde.

INTERREG-subsidie
De zes projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” in totaal rond € 5.435.000,- aan EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe, plus aan Duitse zijde de Bondslanden Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen gezamenlijk ca. 2,4 miljoen euro bij als nationale INTERREG-partners. Samen met de eigen bijdrage van de regionale projectpartners wordt daarmee in totaal ruim €10.870.000,- geïnvesteerd in de EUREGIO.

Gerelateerde artikelen

X