Home BIZ News Overijssel dient eerste voorstellen in uit investeringsaanbod “Kansen in Overijssel”

Overijssel dient eerste voorstellen in uit investeringsaanbod “Kansen in Overijssel”

door Twentevisie
17 views

De provincie Overijssel en de regio’s Twente, Zwolle en Cleantech Regio hebben de eerste vijf uitgewerkte voorstellen bij het Rijk ingediend uit het investeringsaanbod “Kansen in Overijssel”. Dit Overijsselse investeringsaanbod is in juni aangeboden aan de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Schouten (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid). “Kansen in Overijssel” daagt het Rijk uit om samen te investeren in de kracht van de groeiende regio’s in Overijssel. In het regeerakkoord is 950 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in regionale vraagstukken en knelpunten. Afgelopen zomer stelde het Rijk een eerste inschrijvingsronde open van 200 miljoen euro. Overijssel heeft hiervoor nu vijf voorstellen gedaan. De inschrijving sloot op 1 september.

De Overijsselse partijen laten met het indienen zien dat zij zelf bereid zijn serieuze investeringen te doen om de gewenste doelen te bereiken. De partijen rekenen erop dat het Rijk niet achterblijft. In totaal investeren provincie en gemeenten bijna 100 miljoen euro. Aan het Rijk wordt gevraagd om 85 miljoen bij te dragen. Daarnaast zijn er bijdragen van publieke en private partners als onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Regionale voorstellen
De Overijsselse regio’s hebben elk een of meerdere voorstellen gemaakt, in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de provincie. Twente kiest voor investeringen in de uitbouw van haar topwerklocaties, een slimme en duurzame maakindustrie en een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Regio Zwolle zet in op een brede Human Capital Investeringsagenda waarbij het om investeren in mensen gaat via de ambities beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid. Daarnaast is er een voorstel voor verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van Giethoorn en omgeving, dat steeds meer toeristen trekt. De Cleantech Regio investeert in een circulaire- en energieneutrale economie en leefomgeving. Daarnaast wil de regio investeren in verduurzaming van de economie. De provincie heeft een voorstel ingediend voor een integrale aanpak van opgaven rond agrarische erven (stille armoede, energietransitie, asbest, verduurzaming landbouw). De voorstellen zijn in te zien via www.overijssel.nl/kansen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit beoordeelt alle aanvragen en maakt de komende maanden bekend met welke regio’s het verder wil praten om tot een regiodeal te komen. De verwachting is dat deals die tot stand komen voorjaar 2019 worden getekend.

Gerelateerde artikelen

X