Home Column PCPT: Samen Sterk!

PCPT: Samen Sterk!

door Twentevisie
26 views

De procestechnologie en levensmiddelenindustrie in Oost-Nederland vormen samen een groeiende en bloeiende sector en zijn belangrijke dragers van de economieën in de regio’s Twente, Achterhoek, Stedendriehoek en Zwolle. De sector wordt gekenmerkt door een hoog technologisch innovatietempo en toenemende internationale oriëntatie. Dit geldt zowel voor de procesindustrie als de levensmiddelenindustrie.

Het zal u niet onbekend in de oren klinken: we zitten te springen om goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers. Vooral de instroom van nieuwe procesoperators, procestechnologen en technici op mbo- en hbo-niveau is een punt van zorg. De komende jaren gaat het om een personeelsvervangingsvraag van ca. 300 medewerkers op mbo-niveau en zo’n 80 hbo’ers.

Maakt onbekend onbemind?
Het werken in de sector is onvoldoende bekend bij jongeren. Bovendien kampt de branche met een imagoprobleem.
Onvoldoende jongeren kiezen voor de opleiding vanwege het imago van de procestechniek. Strenge veiligheidsregels, leeftijdsgrens, vermeend onaantrekkelijk werk: het zijn argumenten om niet voor procestechnologie te kiezen. Terwijl de lange dienstverbanden in de bedrijven het tegendeel bewijzen: het is juist zeer aantrekkelijk om in de procestechniek te werken!

PraktijkCentrum ProcesTechnologie
Om deze uitdaging aan te gaan, hebben we in 2016 de publiekprivate coöperatie Praktijk Centrum Proces Technologie opgericht, welke in de wandelgangen al snel de afkorting PCPT heeft gekregen. Bij de oprichting en uitvoering van het PCPT zijn betrokken: ROC van Twente, het Zone.college (voorheen AOC Oost-Nederland), Hogeschool Saxion, Nouryon (voorheen AkzoNobel), Apollo Vredestein, KLK Kolb Specialities (voorheen Elementis Specialities), Pentair, Ten Cate, Thales, Twence, Urenco, Waterschap Vechtstromen en het FNLI met Bolletje, Friesland Campina, ForFarmers, VION Food Group, SELO, Abbott Nederland, Rouveen Kaasspecialiteiten, Saturn Petcare, en Bonfait. Vervolgens zijn toegetreden: Convergence Industry, Dijkstra Plastics en Europastry Oldenzaal.

Kennisdeling en -bundeling
De belangrijkste opleiders en een groot aantal bedrijven in de procestechnologie en levensmiddelenindustrie in Oost-Nederland zijn daarmee partner van het PCPT. Kennis en ervaring van de bedrijven en hun medewerkers worden in het PCPT gebundeld.

Wat doen we in het PCPT?
De afgelopen twee jaar zijn we druk bezig geweest met de versterking van de samenwerking tussen mbo, hbo en bedrijfsleven door het permanent samen ontwikkelen van onderwijsprogramma’s of delen daarvan. Maar daarnaast ook met het gezamenlijk opzetten en bouwen van een Social Blended Learning platform www.processyourfuture.nu van en voor de procesoperators in deze industrietak.

Ook hebben we veel energie gestoken in het vestigen van een “traditie” van pr- en wervingsactiviteiten voor leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs, om ze kennis te laten maken met het beroep van operator. Een fraai voorbeeld daarvan is de Chocolate Challenge, een gastles waarin deze leerlingen spelenderwijze ervaren wat een procesoperator doet. In de volgende Twentevisie vertel ik u daar graag meer over.

Door: Henk Zengerink
De auteur is directeur van het PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost Nederland.

REAGEREN? Dat kan via hzengerink@rocvantwente.nl

Gerelateerde artikelen

X