Home BIZ News Prioriteit voor verbetering grensoverschrijdende infrastructuur Duitsland en Nederland

Prioriteit voor verbetering grensoverschrijdende infrastructuur Duitsland en Nederland

door Twentevisie
46 views

Het stedelijk netwerk MONT – dat bestaat uit de steden Münster, Osnabrück en de Netwerkstad Twente – en de EUREGIO hebben in een brief aanhet Duitse Ministerie voor Verkeer in Berlijn een gezamenlijk verzoek gedaan om prioriteit te geven aan de realisatie van betere verbindingen tussen Duitsland en Nederland. Aanleiding is het Duitse ontwerp- Bundesverkehrswegenplan dat tot 2 mei ter visie ligt.  De brief is namens het stedelijk netwerk MONT ondertekend door voorzitter Onno van Veldhuizen en namens de EUREGIO  door directeur Elisabeth Schwenzow.

De partners in MONT- en EUREGIO-verband geven het belang aan van de optimalisatie van het grensoverschrijdende wegennetwerk en de spoorverbindingen tussen Nederland en Duitsland. Daarnaast roept men op om vanuit ruimtelijke ordening het Europese belang van deze verbindingen in de nationale besluitvorming zwaarder mee te laten wegen.

Onno van Veldhuizen, voorzitter stedelijk netwerk MONT: “De optimalisatie van de infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsagenda met Duitsland. Hierin worden op verschillende thema’s concrete stappen gezet om de economische kracht van de grensregio te versterken. Goede interne verbindingen in het euregiogebied en met de economische centra Randstad, Berlijn en het Ruhrgebied zijn een belangrijk speerpunt. Van belang is dat we dit geluid gezamenlijk laten horen, zowel in Berlijn als in Den Haag. ”

Belangrijke stap in verbetering doorstroming
In het ontwerp- Bundesverkehrswegenplan heeft een aantal delen van de B54 (Enschede-Münster) een hoge prioriteit gekregen voor wat betreft capaciteitsuitbreiding. Concreet zou de weg tussen Münster, Altenberge en Nordwalde 2×2 rijstroken moeten krijgen voor 2030.  Twee andere delen (bij Gronau/Ochtrup en Nordwalde-Borghorst) hebben vooralsnog een lagere prioriteit gekregen; de regio-partners pleiten voor een hogere waardering en daarmee snellere actie voor die delen.

“De B54 is een belangrijke internationale verbinding met Twente. In het verlengde daarvan is de B54 via de A1 een belangrijke verbinding met Amsterdam en via de RW35/N35 met Zwolle”, aldus Elisabeth Schwenzow. In Nederland bestaan er al concrete uitbreidingsplannen voor zowel de A1 als de N35.

Spoorverbinding
In de brief aan het Duitse Ministerie verzoeken de MONT partners  en de EUREGIO tevens om prioritering van  de oost-west as, onderdeel van de zogenoemde corridors in het kader van het trans-Europese netwerk voor transport. MONT en EUREGIO maken zich al heel lang sterk voor versterking van deze corridor, met accent op upgrading en snelheidsverhoging van de internationale spoorverbinding van Amsterdam (via Hengelo en Osnabrück) naar Hannover en Berlijn en het vervoer van goederen. “Met alleen betere verbindingen over de weg zijn we er niet”, aldus Onno van Veldhuizen, “ook het spoor is voor de internationale relatie heel erg belangrijk. De MONT – partners en de EUREGIO zien een betere aansluiting van luchthaven FMO op het spoor als een belangrijk onderdeel hiervan”.

Het Duitse kabinet zal op basis van de ingediende zienswijzen een definitieve versie opstellen van het Bundesverkehrswegenplan en dit ter vaststelling voorleggen aan het Duitse parlement.

Gerelateerde artikelen

X