Home Branded content Reis mee naar de digitale transformatie van jouw bedrijf!

Reis mee naar de digitale transformatie van jouw bedrijf!

door Visionmakers
135 views

Pulse maakt productie-, handels- en servicebedrijven toekomstbestendig door bedrijfsprocessen te optimaliseren. Daarmee stellen we onze klanten in staat om toonaangevend te zijn in hun industrie. Dat doen we door samen te werken in wendbare teams, door inventieve technologie toe te passen en daarmee gepassioneerd klantwaarde te leveren.

De continu veranderende wereld vraagt om wendbare ondernemingen die snel kunnen inspelen op vragen uit de markt. Bedrijfsprocessen laten zich niet meer in traditionele silo’s vangen en daarmee verandert ook de wereld van business-applicaties. Automatiseren is al lang geen ERP- of CRM-traject op zich, maar een digitale transformatie waarbij per proces gekeken wordt welke oplossing ingezet kan worden.

Microsoft Dynamics 365
Als Microsoft-partner werken we met het meest complete en innovatieve platform voor bedrijfssoftware: Microsoft Dynamics 365. Met de snelheid en wendbaarheid van de Cloud (Azure) heeft Microsoft de brug tussen ‘best of both worlds’ geslagen in hét platform voor bedrijfsprocessen, rapportage en verbinding met de buitenwereld met daarbij de mogelijkheid zelf functionaliteit toe te voegen met weinig kennis van programmeren.

Uitgebreide kennis van het Microsoft Dynamics 365-platform zit in onze vezels. Pulse gaat een stap verder. Onze toegevoegde waarde zit onder andere in de branchekennis waarmee we Dynamics 365 verrijken. Onze mensen komen zelf uit de branches waar onze klanten in werken. Dat betekent dat we de bedrijfsprocessen als geen ander kennen en mee kunnen praten over de uitdagingen in die branches en best-practices inzetten.

Data als centraal punt
We rekenen af met de traditionele silo’s binnen bedrijven en maken klanten met slimme techniek onderscheidend ten opzichte van branchegenoten. De behoefte om data intelligent voor onze klanten te laten werken staat daarbij centraal. Dankzij Microsoft Azure liggen de toepassingen voor Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) binnen handbereik. Daarmee krijgt data een voorspellend karakter waarop bedrijven proactief kunnen acteren. Data is het centrale punt en het intelligent aanwenden van data geeft slagkracht en ruimte voor innovatie.

Continu innoveren
Pulse innoveert continu en is altijd op zoek naar hoe wij onze klantenin de maakindustrie en handel nog beter kunnen ondersteunen in hun digitale transformatie. Arthur Borggreve, Head of Innovation bij Pulse, heeft het kernteam innovatie opgericht binnen Pulse. “Relevante ontwikkelingen in de dynamische omgeving waarin we ons bevinden zetten we om in nieuwe toepassingen en diensten, waarmee we onze klanten in staat stellen maximaal te innoveren op het digitale spoor.”

Dit doet Pulse door middel van de VOORT-methode, die is gericht op de front-end van innovatie. “Veel methodes starten direct met een brainstorm voor ideeën, terwijl er juist nieuwe inzichten nodig zijn om te komen tot nieuwe ideeën en maximaal te innoveren. Daarom maken wij onze klanten onderdeel van het proces door ze uit te nodigen om deel te nemen en te vertellen wat hun momenteel bezighoudt, maar ook hoe zij tegen disruptieve trends of technologieën aankijken zoals Artificial Intelligence (AI), Big Data, Internet of Things (IoT), Machine learning en Deep learning. We hebben hierbij ondervonden dat er zeker een bepaalde verwachting is dat deze technologieën bedrijven kunnen helpen in de digitale transformatie, maar dit hangt af van de volwassenheid op de digitale ladder en veel bedrijven worstelen met de vraag: hoe kom je tot een goede AI business case? Daardoor blijft een concrete toepassing in de praktijk vaak uit. Daarnaast is het belangrijk dat de leiders in een bedrijf op de hoogte blijven van disruptieve trends en ontwikkelingen en deze kunnen overbrengen naar hun mensen zodat zij hier gemotiveerd mee aan de slag gaan,” aldus Borggreve.

Datagedreven beslissingen
“De kunst zit in het onttrekken van waarde aan een disruptieve technologie, want welke waarde kan bijvoorbeeld AI nu toevoegen voor jouw bedrijf? AI draait om het nog slimmer kunnen combineren van de kennis van jouw medewerkers, beschikbare data en intelligente systemen. Met natuurlijk als ultiem einddoel het zo (kosten)efficiënt mogelijk behalen van de bedrijfsdoelen. Via AI kunnen machines gegevens analyseren, spraak begrijpen, op natuurlijke wijze communiceren en voorspellingen doen met behulp van gegevens. Bijvoorbeeld wanneer een machine onderhoud nodig heeft of welk type product een klant zou willen kopen. Met behulp van AI kunnen bedrijven daadwerkelijk data-gedreven beslissingen nemen,” vervolgt Borggreve.

Integreren van AI-toepassingen
Een voorwaarde is wel dat de AI-toepassingen geïntegreerd worden in de bestaande infrastructuur en bedrijfsprocessen. Borggreve hierover: “Dit is vaak lastig, want waar begin je dan en met welke technologie? Daarnaast valt of staat het succes van AI-toepassingen met de mate waarin je erin slaagt data te integreren. Wij helpen klanten deze innovatieve toepassingen te vertalen naar hun
eigen business. Denk dan bijvoorbeeld aan Machine Learning, ofwel computers die algoritmes gebruiken om met behulp van steeds meer data zelfstandig deze algoritmes te blijven optimaliseren. Stilstand van machines door onderhoud komt vaak ongelegen en kan grote productieproblemen veroorzaken. Met Machine Learning en IoT is het mogelijk om machinestoring of -uitval te voorkomen. Door het plaatsen van sensoren die constant data aanleveren kan aan de hand van modellen bepaald worden wanneer een machine preventief onderhoud nodig heeft om storing of uitval te voorkomen. Hiermee wordt onderhoud planbaar en kan dit aanzienlijke besparingen opleveren.”

AI met een menselijk component
Borggreve tot slot: “De crux zit in het vertalen van een innovatieve toepassing naar je eigen business zodat dit leidt tot verbeterde, soms zelfs andere, digitale bedrijfsprocessen. Daarbij is een menselijke benadering essentieel. Voor AI noemen we dit ‘ethische AI’, wij geloven namelijk in kunstmatige intelligentie met een menselijke component. AI-systemen zijn in staat om snel en efficiënt grote hoeveelheden data te analyseren, hierin patronen te ontdekken en antwoorden te vinden op vragen. Mensen daarentegen zijn veel creatiever, empathischer en weten welke vragen gesteld moeten worden. Deze combinatie zorgt ervoor dat de beste oplossing voor jouw bedrijf wordt gevonden.” Pulse kan helpen bij deze vertaling en is hierbij meer dan alleen een technologiepartner. Wij werken als business partner samen met onze klanten en bieden ondersteuning in de reis naar de digitale transformatie van jouw bedrijf!

Gerelateerde artikelen

X