Home Column Recessie in Nederland? Op naar Duitsland

Recessie in Nederland? Op naar Duitsland

door Matthias Reissig
24 views
De berichten over de economie in Nederland zijn somber. In februari werd bekend dat Nederland zich momenteel officieel in een recessie bevindt. Daarentegen is het vertrouwen in de Duitse economie groot. De goed draaiende export en machinebouwindustrie leidt ertoe dat er in Duitsland volop kansen zijn.
Ook het Nederlandse bedrijfsleven ziet deze kansen. Om hiervan te profiteren vestigen ondernemers zich in Duitsland.

Goedkope en snelle beschikbaarheid grond

De Duitse economie draait beter dan de Nederlandse. Dit is slechts één van de redenen dat ondernemers zich in Duitsland vestigen. Ook goedkope en snelle beschikbaarheid van grond leidt ertoe dat veel Nederlandse bedrijven zich vestigen in Duitsland.

Gildehaus

Veel Nederlandse bedrijven hebben zich op het bedrijventerrein in Gildehaus gevestigd. Transport- en handelsondernemingen, maar ook industriële bedrijven openen in Duitsland vaak een (neven-)vestiging. De bedrijfsactiviteiten worden dan meestal uitgeoefend vanuit een nieuw opgerichte GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
Natuurlijk zijn er ook barrières. Denk hierbij aan de Duitse taal, cultuurverschillen en de regelgeving. Ook krijg je door de oprichting van een (neven-)vestiging te maken met de fiscale regelgeving (belastingheffing) in Duitsland.

Belastingheffing Duitsland

Vaak vindt verplaatsing van de onderneming plaats zonder vooraf de fiscale consequenties goed in beeld te brengen. Als men zich in Duitsland gaat vestigen wordt vaak een GmbH opgericht. Dit is een rechtsvorm die te vergelijken is met de Nederlandse besloten vennootschap (hierna: BV). De Duitse activiteiten worden uitgeoefend vanuit de Duitse vestiging. De GmbH is in Duitsland belastingplichtig. In Duitsland is zowel Körperschaftsteuer (15%), Solidaritätszuschlag (circa 1%) als een Gewerbesteuer (circa 14%) verschuldigd. De gezamenlijke belastingdruk over de bedrijfswinsten is circa 30%.

Gewerbesteuer

Het kan fiscaal voordelig zijn om het pand te laten bouwen door een Nederlandse BV. Aangezien het pand is gelegen in Duitsland moet over de opbrengsten in Duitsland belasting worden betaald. Onder bepaalde omstandigheden is over de verhuuropbrengst dan geen Gewerbesteuer verschuldigd. Dit levert dan een behoorlijke besparing op.
De werknemers die werkzaam zijn in Duitsland voor de Duitse GmbH moeten over het salaris in Duitsland inkomstenbelasting betalen. Ook kan het zo zijn dat deze werknemers in Duitsland verzekeringsplichtig zijn.

Fiscale risico’s

De Nederlandse BV blijft in Nederland gevestigd, aangezien de feitelijke leiding van de BV zich in Nederland bevindt. Dit is ook wenselijk. De BV blijft dan in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Als de BV de beschikking heeft over het kantoor in Duitsland kan er een vaste inrichting ontstaan in Duitsland. Dit is het geval als de Nederlandse BV een deel van de onroerende zaak in Duitsland huurt. Ook zonder daadwerkelijke huurovereenkomst kan er sprake zijn van een vaste inrichting.

Kantoorruimte in Duitsland

Wanneer de werknemers van de Nederlandse BV een kantoorruimte ter beschikking hebben in Duitsland, dan kan dit kantoor leiden tot een vaste inrichting. Dit betekent dat de Nederlandse BV over het behaalde resultaat in Duitsland ook in Duitsland belasting moet betalen. Het resultaat van de BV wordt dan gesplitst. Een gedeelte dat aan de vaste inrichting toekomt en daardoor in Duitsland wordt belast. Het andere gedeelte wordt in Nederland belast.

Salarysplit

Ingeval de Nederlandse BV een vaste inrichting heeft in Duitsland heeft dit naast consequenties voor de vennootschapsbelasting ook consequenties voor de belastingheffing van de werknemers. In de oude situatie waren de werknemers volledig onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing. Vanaf het moment dat er een vaste inrichting wordt geconstateerd, dient over de gewerkte dagen in Duitsland door de werknemers belasting te worden betaald in Duitsland. Het salaris dient dan te worden gesplitst in een Nederlands- en Duits gedeelte, de zogenaamde salarysplit. Dit hoeft niet nadelig te zijn. Wel is het van belang om vooraf goed de consequenties voor de totale belastingheffing in Nederland en Duitsland te bekijken.

Conclusie

Zoals u ziet heeft het openen van een vestiging in Duitsland voordelen voor wat betreft de marktpositie en de beschikbaarheid van grond. Het is echter verstandig om vooraf de fiscale consequenties goed in kaart te brengen. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.
Mr. Drs. Harold Oude Smeijers, directeur Belastingadvies bij KroeseWevers

Direct reageren?

Mail dan naar: harold.oudesmeijers@kroesewevers.nl of reageer hieronder!
Door: Mr. Drs. Harold Oude Smeijers

Gerelateerde artikelen

X