Home BIZ News Rechtbank Amsterdam naar Hoge Raad in renteswap zaak Wagenaar Lawyer

Rechtbank Amsterdam naar Hoge Raad in renteswap zaak Wagenaar Lawyer

door Twentevisie
19 views

In het (tussen)vonnis van 30 mei 2018 heeft de rechtbank Amsterdam in een lopende renteswap zaak, waarbij Wagenaar Lawyer optreedt voor de gedupeerde ondernemer, het voornemen geuit om prejudiciële vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad.

Op grond van de wet kan de rechtbank prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad wanneer zich een relevante (nieuwe) rechtsvraag voordoet in een concrete zaak, welke tevens in talrijke andere soortgelijke zaken aan de orde is (maatschappelijk belang).

De rechtbank Amsterdam is voornemens om duidelijkheid van de Hoge Raad te vragen inzake dwaling met betrekking tot renteswap zaken, met name omdat het Gerechtshof Amsterdam anders beslist dan de rechtbank Amsterdam in dergelijke zaken.

Vanwege deze prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zullen lopende procedures op grond van dwaling (wederom) verdere vertraging oplopen. De procedure bij de Hoge Raad duurt gemiddeld tussen de 6 a 12 maanden. De Hoge Raad besluit of de zaak wel of niet in behandeling wordt genomen. Indien de zaak in behandeling wordt genomen zal het arrest worden gepubliceerd op de website van de Hoge Raad. Daarna dient de rechtbank alsnog inhoudelijk een beslissing te nemen.

De kwesties inzake schending zorgplicht met betrekking tot renteswaps worden niet aan de Hoge Raad voorgelegd. Procedures op grond van schending zorgplicht kunnen derhalve gewoon doorgang vinden.

Gerelateerde artikelen

X