Home BIZ News Regio Twente benadrukt de kracht van Twente in coalitieakkoord Overijssel

Regio Twente benadrukt de kracht van Twente in coalitieakkoord Overijssel

door Twentevisie
19 views

De verkiezing voor de Provinciale Staten ligt achter ons. Alle aandacht richt zich nu op de totstandkoming van een nieuw coalitieakkoord en de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel is een belangrijke partner voor de Twentse gemeenten / Regio Twente op diverse terreinen. Op veel dossiers wordt al actief en naar volle tevredenheid samengewerkt. Samen hebben wij de afgelopen vier jaar veel van de grond gekregen. In een brief gericht aan de informateur roept Regio Twente de provinciale onderhandelaars daarom op in het coalitieakkoord expliciet  de kracht van Twente te benutten.

Versterken van het krachtige economische profiel van Twente
Specifiek gaat het dan om het versterken van het krachtige economische profiel van Twente en actuele arbeidsmarktvraagstukken, zoals de aanpak van tekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt. De Regio vraagt de provincie om zij aan zij op te (blijven) trekken met de Twentse gemeenten. “Ook in de komende collegeperiode heeft Twente Overijssel veel te bieden. Provincie, Regio Twente en andere partners vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben elkaar hard nodig in het belang van een sterk, gezond en vitaal Twente”, benadrukt regiovoorzitter Onno van Veldhuizen.

Gevraagd is om in het nieuwe coalitieakkoord 2019-2023 in te spelen op een aantal behoeften uit Twente. Een goede afstemming tussen het provinciale beleid en de wensen en belangen die in de regio leven vragen aandacht. Tevens wil Twente gezamenlijk het initiatief blijven nemen op belangrijke dossiers zoals ook in de afgelopen collegeperiode is gedaan binnen de Regio Deal Twente en de pilot Omgevingsagenda Oost-Nederland.

Regio Twente heeft verschillende onderwerpen, zoals de economische structuurversterking, de bereikbaarheid van Twente en de opgaven in het sociale en gezondheidsdomein, onder de aandacht gebracht voor de formatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en gevraagd deze een plek te geven in het nieuwe bestuursakkoord van Overijssel:

  1. Maatregelen die bijdragen aan de versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente;
  2. Werken aan (verdere) verbetering van de bereikbaarheid van Twente;
  3. Wegnemen van belemmeringen en ondersteunen van nieuwe mogelijkheden om grensoverschrijdend te werken, op te leiden en te ondernemen;
  4. Aanpak tekorten sociaal domein en bevorderen van de gezondheid van de Twentenaar;
  5. Verdere versterking van de samenwerking tussen provincie Overijssel, Regio Twente en Twentse gemeenten.

Gerelateerde artikelen

X