Home Column Renteswaps – Hoge Raad

Renteswaps – Hoge Raad

door Twentevisie
40 views

Veel MKB ondernemers zijn in het verleden op advies van hun bank renteswaps aangegaan. Deze waren bedoeld om het risico af te dekken dat de variabele rente zou gaan stijgen. Na verloop van tijd werden ondernemers geconfronteerd met aan de renteswaps verbonden risico’s, welke destijds niet bekend waren en niet, althans onvoldoende, bleken uit de informatie van de bank. Juridische procedures en claims over renteswaps worden veelal gegrond op (1) schending zorgplicht en/of (2) dwaling.

Uitspraak Hoge Raad

Op 28 juni 2019 heeft de Hoge Raad voor het eerst uitspraak gedaan in een lopende renteswap zaak, waarbij mr. J.M. Wagenaar voor de gedupeerde ondernemer optreedt, inzake dwaling en renteswaps.

De Hoge Raad bepaalde dat de bank inlichtingen dient te verschaffen die voldoende duidelijk zijn om te bewerkstelligen dat de wederpartij tijdig inzicht kan krijgen in de wezenlijke kenmerken en risico’s van de renteswap, waaronder een aanzienlijke negatieve waarde bij vroegtijdige beëindiging. De omvang en inhoud van deze mededelingsplicht zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder bijvoorbeeld het feit dat de ondernemer onervaren en onbekend was met renteswaps en dat de bank het product adviseerde.

De Hoge Raad heeft tevens bepaald dat nadeel geen vereiste is voor een succesvol beroep op dwaling om zodoende een renteswap te vernietigen.

Arresten Hoge Raad

Op 4 oktober 2019 heeft de Hoge Raad vervolgens 2 arresten gewezen in renteswap procedures tegen ABN AMRO en ING Bank inzake renteswaps en dwaling.

De Hoge Raad bevestigde hierin, onder andere, dat de informatie die de bank dient te vergaren in het kader van het wettelijk verplichte cliënten onderzoek/profiel wel degelijk relevante informatie is waar de bank rekening mee dient te houden. De bank dient haar informatie over de renteswap aan de cliënt daarop af te stemmen.

De Hoge Raad bevestigde tevens dat er bij renteswaps sprake is van een adviesrelatie en dat deze adviesrelatie ook van belang is voor de aard en inhoud van de informatie van de bank inzake de renteswap.

Daarnaast oordeelde de Hoge Raad dat de informatie voldoende duidelijk en concreet dient in te gaan op onderwerpen als margin verplichtingen, extra kredietverschaffing, een verhoogd risicoprofiel, opslagverhogingen, inflexibiliteit, etc.

Op basis hiervan (b)lijken standaard brochures dan ook niet geschikt voor renteswaps voor onervaren en ondeskundige cliënten van banken. De algemene informatie brochures van banken schieten over het algemeen te kort en gaan onvoldoende duidelijk in op de wezenlijke kenmerken en risico’s van renteswaps.

Conclusie

De Hoge Raad heeft voor het eerst duidelijkheid gegeven over een aantal relevante vragen inzake renteswaps en vernietiging daarvan op grond van dwaling. De genoemde uitspraak en de 2 arresten van de Hoge Raad bieden (meer) perspectief voor gedupeerde cliënten van banken inzake renteswaps, waarbij een beroep op dwaling aan de orde is en de cliënt dus in een onjuiste voorstelling van zaken verkeerde bij het aangaan van de renteswap.

Gerelateerde artikelen

X