Home Column Renteswaps – Hoge Raad

Renteswaps – Hoge Raad

door Twentevisie
21 views

Door Jan Michiel Wagenaar

De rechtbank Amsterdam heeft recentelijk in een lopende renteswap-zaak, waarbij Wagenaar Lawyer optreedt voor de gedupeerde ondernemer, besloten om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De meeste renteswap-zaken spelen zich af in de rechtbank Amsterdam. In het verleden oordeelde de rechtbank Amsterdam nogal eens in het voordeel van de bank en in het nadeel van de ondernemer. Inmiddels zijn er een aantal arresten van het Gerechtshof Amsterdam waarin de vonnissen van de rechtbank worden vernietigd en waarbij in het voordeel van de ondernemer wordt beslist.

Op basis hiervan heeft de rechtbank Amsterdam besloten om zich rechtstreeks tot de Hoge Raad te wenden. Zodoende worden (nagenoeg) alle lopende renteswap-zaken bij de rechtbank Amsterdam geparkeerd tot dat de Hoge Raad zich heeft uitgelaten.

Herstelkader
Dit betekent wederom vertraging van de renteswap-zaken van circa zes tot twaalf maanden. De banken voeren al jarenlang een tactiek om de renteswap-zaken zoveel mogelijk te rekken. Daarnaast trachten de banken zoveel mogelijk renteswap-zaken af te wikkelen onder het zogenaamde Herstelkader. Ook dit lijkt in de meeste gevallen met name in het belang van de bank en niet in het belang van de ondernemer. Immers, de maximale coulancevergoeding onder het Herstelkader bedraagt slechts € 100.000, terwijl de daadwerkelijke schade onder een renteswap veelal aanzienlijk hoger ligt. Tevens wordt onder het Herstelkader de wettelijke rente over de hele looptijd niet vergoed.

Verjaring
Het lijkt inmiddels standaard praktijk van de banken dat wanneer er een claim wordt ingediend, er steeds een beroep op verjaring wordt gedaan. Met andere woorden, de banken zijn zelf al jaren (sinds 2013) met deze kwesties bezig en verwijten dan hun eigen klanten dat ze te laat zijn met klagen of het indienen van een claim. Dat is onacceptabel en in strijd met de op de bank rustende zorgplicht. Overigens is het juridisch van groot belang wanneer de verjaringstermijn precies begint te lopen en welke termijn er gehanteerd dient te worden. In de meeste renteswaps is sprake van een verborgen provisie. Dat is in strijd met de wet en de zorgplicht. Dit betreft tevens valsheid in geschrifte (misdrijf) waarbij een verjaringstermijn van twaalf jaar geldt.

Jan Michiel Wagenaar advocaat Wagenaar Lawyer.

 

Gerelateerde artikelen

X