Home BIZ News Roessingh en OCR ontvangen keurmerk Eén Kind Eén Plan

Roessingh en OCR ontvangen keurmerk Eén Kind Eén Plan

door Twentevisie
19 views

Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Onderwijs Centrum Roessingh hebben gisteren samen het nieuwe EKEP (Eén Kind één plan) keurmerk ontvangen. Het keurmerk is een initiatief van het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK). Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders.

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen om op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. De EKEP filosofie ondersteunt deze doelstelling met een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg, onderwijs en ouders waarbij het kind centraal staat. Toepassing van deze filosofie voorkomt dat kinderen worden over- of onderbehandeld en daardoor onvoldoende zijn voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

Om in aanmerking te komen voor het EKEP keurmerk worden de scholen en revalidatiecentra uitgebreid getoetst op diverse kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria. Deze toetsing is ontwikkeld door een projectgroep in samenwerking met het veld, de onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers van Revalidatie Nederland en keurmerk- en visitatiedeskundigen.

Als aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP Keurmerk. Negen scholen en centra, waaronder Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Onderwijs Centrum Roessingh, voldoen aan alle gestelde eisen. Zij ontvingen op 4 november tijdens het LOOK Symposium 2015 het EKEP Keurmerk.

Gerelateerde artikelen

X