Home Column Sterker uit de crisis

Sterker uit de crisis

door Matthias Reissig
24 views
De economische crisis gaat aan geen onderneming voorbij. Maar wat verstaan we nu onder een economische crisis? Van Dale zegt het volgende: ‘1 gevaarlijke toestand 2 (economie) periode van slapte en werkloosheid’. Daarnaast is er sprake van een gebrek aan (consumenten)vertrouwen.
Dit zijn de negatieve resultaten van de economische crisis. Veel bedrijven hebben te maken met een dalend volume en dalende prijzen, die uiteindelijk leiden tot een lager resultaat, dan wel rode cijfers. Is het een kwestie van overleven? Ja, maar de huidige crisis biedt ook kansen. In ‘goede jaren’ worden veel zaken als vanzelfsprekend ervaren en is er minder aandacht voor optimalisatie van bedrijfsprocessen. In ‘magere jaren’ is er echter noodzaak om kritisch te zijn op investeringen, processen, personeelsbeleid, etc. Een tijd van crisis noopt ons aansluiting te zoeken bij de nieuwe economische realiteit, de strategie van de onderneming nog eens goed tegen het licht te houden en hier vervolgens nadrukkelijk naar te handelen.

Kansen

Ondanks het feit dat onderdelen zoals alertheid op algemene kosten, inzicht in arbeidsproductiviteit, verbeteren van product-markt combinaties, de kwaliteit van interne (project)beheersing en ‘last but not least’ de kwaliteit van managementinformatie altijd al van belang waren, is de beheersing van deze zaken nu essentieel geworden. De (directies van) bedrijven worden gedwongen om naar hun (interne) organisatie te kijken. Met andere woorden: Het huis moet op orde! Winnaars zijn diegenen die zich zo positioneren dat ze profiteren van de opleving. Bent u al zover?

Belang kwaliteit financiële functie

Een goed financieel manager is ‘de spiegel’ voor een algemeen directeur/ aandeelhouder. Hij of zij is het financiële geweten van het ondernemerschap en beschikt over instrumenten om de performance van de onderneming adequaat te kunnen meten. De toegevoegde waarde van een kwalitatief goed ingevulde financiële functie wordt regelmatig onderschat, met alle gevolgen van dien. Onderschat het belang van deze functie dus niet!

Betrouwbare managementinformatie cruciaal

Zonder betrouwbare managementinformatie is het niet mogelijk tijdig te kunnen (bij)sturen. Steeds vaker word ik gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de managementinformatie en adviseer ik over de mogelijke verbeter­punten. De vraag is uiteraard: Is uw managementinformatie aangesloten bij de strategie van uw onderneming en krijgt u voldoende inzicht?

Verbinding

Het is belangrijk om verbinding te zoeken, helemaal in deze tijd. Hoe mooi en nuttig is het om van elkaar te leren, te praten over gemeenschappelijke onderwerpen en te zien dat de dilemma’s die in uw bedrijf spelen niet altijd uniek zijn. Twente beschikt over diverse relevante netwerken. Financieel Netwerk Twente is hier één van. Dit netwerk is een informeel platform voor het hogere financieel management in het Twentse bedrijfsleven en richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaring en het vergroten van het relatienetwerk.

Tot slot

Een aantal bedrijven zal de crisis niet overleven. Bewustwording en beweging zijn nu essentieel. Belangrijk is dat de strategie met lef wordt uitgevoerd en dat gelijktijdig wordt ‘gemeten’ of de beoogde resultaten worden gerealiseerd. Eén ding is zeker: er zullen bedrijven zijn die er alleen maar sterker uitkomen! Waar hoort uw onderneming bij?

Tien vuistregels om kansen te creëren

• Raak de kern van de kracht van uw bedrijf, wat doet u goed en waarom.
• Wees besluitvaardig, neem tijdig beslissingen.
• Cash is king, een liquiditeitsprognose is noodzakelijk.
• Focus op wat echt belangrijk is.
• Verbeter uw operationele prestaties, onderzoek uw business model.
• Betrouwbare managementinformatie is cruciaal.
• Toon alertheid en flexibiliteit, denk in scenario’s.
• Erken de waarde van uw medewerkers.
• Betrek uw stakeholders.
• Benut kansen en stop niet met innoveren en investeren in groeipotentie.

Reageren? Rechtstreeks naar de auteur: jeanet.makkinga@nl.pwc.com

Gerelateerde artikelen

X