Home BIZ News Stichting Skik biedt drie gezinnen herfstvakantie aan

Stichting Skik biedt drie gezinnen herfstvakantie aan

door Twentevisie
20 views

Stichting Skik in Twente is in 2014 opgericht. Stichting Skik in Twente biedt geheel verzorgde vakanties aan gezinnen aan met opgroeiende kinderen in Twente, waarvan tenminste één gezinslid permanent zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding niet samen op vakantie. Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt. In de aankomende herfstvakantie zullen drie gezinnen een vakantie doorbrengen in ’t Keampke in De Lutte. Een accommodatie die rolstoelvriendelijk is en ook over andere voorzieningen beschikt die nodig zijn voor de gezinnen.

Om deze gezinnen op vakantie te kunnen laten gaan is de stichting op zoek naar inkomsten.  Veelal komen de opbrengsten van initiatieven van serviceclubs, bedrijven, stichtingen en fondsen. De NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind) heeft stichting Skik omarmd en heeft ook dit jaar weer de opbrengst met 50% verhoogd voor acties die door serviceclubs georganiseerd zijn. Sinds de oprichting in 2014 heeft de stichting aan 35 gezinnen een vakantie kunnen aanbieden. Deze vakanties vinden in diverse schoolvakanties plaats. Zonder de steun van vrijwilligers kunnen deze vakanties niet plaatsvinden.

Het bestuur van Stichting Skik is eerder dit jaar uitgebreid met 2 nieuwe leden. Loes Meijer, een van de oprichters in 2014, heeft besloten per 1 januari 2018 te stoppen met haar functie. Uiteraard zal ze nauw betrokken blijven bij de Stichting, net als de reeds vertrokken bestuursleden. Het bestuur is Loes Meijer erg dankbaar voor al haar inzet en het succes die de Stichting bereikt heeft en wenst haar in haar verdere carrière veel succes.

Meer informatie over Stichting Skik in Twente is te lezen op de website: www.skiktwente.nl.

Gerelateerde artikelen

X