Home BIZ News Strategisch partnerschap MKB Twente en Twente Mobiel

Strategisch partnerschap MKB Twente en Twente Mobiel

door Twentevisie
27 views

MKB Twente en Twente Mobiel slaan de handen ineen voor een bereikbare regio Twente. Op 29 augustus zetten Rob Soeters, projectleider Twente Mobiel, en André de Lizer, directeur MKB Twente, hun handtekening en bekrachtigen daarmee hun samenwerking. “We zien veel kansen voor MKB’ers bij hun mobiliteitsbeleid. Zeker nu ze georganiseerd samenwerken bij MKB Twente”, aldus Soeters. De Lizer vult aan: “Een groen en gezond beleid, maar bovenal kostenbesparing en goed werkgeverschap, is voor iedereen interessant. En daarmee een toegevoegde waarde voor MKB Twente en haar achterban”.

MKB Twente en Twente Mobiel gaan op zoek naar een kosteneffectieve aanpak voor het uitvoeren van mobiliteitsmanagement acties. Met als doel een bereikbare regio voor alle ondernemers. Onder het toeziend oog van de twee bestuurders Jan Gerritsen (voorzitter MKB Twente) en Herman Mulder (stuurgroepvoorzitter Twente Mobiel) werd de samenwerking met een ferme handdruk beklonken. Mulder: “Er wordt wel eens gedacht dat mobiliteitsmanagement alleen is weggelegd voor grote werkgevers. Dat is niet zo. Juist voor de kleine ondernemer biedt het vele kansen. Denk aan gezonde werknemers door stimulering van het fietsgebruik. Maar ook kostenbesparingen door efficiënt inplannen van zakelijke ritten.”

Geen woorden maar daden
Na de ondertekening begint het pas. Als eerste worden alle MKB leden uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek naar het reisgedrag van hun medewerkers en worden ze geïnformeerd over voorbeelden van acties op het gebied van fietsstimulering, carpoolen, actuele reisinformatie, thuiswerken. Op basis van de uitkomsten bepalen MKB Twente en Twente Mobiel welke vervolgacties worden ingezet. Acties die passen bij de behoeften van de ondernemers.

MKB Twente
MKB Twente is de vereniging van en voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de regio Twente. MKB Twente wil bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van haar leden en strategische partners door o.m. invulling te geven aan thema- en netwerkbijeenkomsten, activiteiten en kennisdeling. Alle activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, ondersteuning en het optimaliseren van het ondernemerschap in de breedste zin van het woord.

Twente Mobiel
Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Met elkaar wordt gestreefd naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits. Twente Mobiel is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.

Gerelateerde artikelen

X