Home Column Het Team als zwakste schakel

Het Team als zwakste schakel

door Twentevisie
21 views

Door: Max Pas
Max Klantfocus en Bureau Max Pas

U kent de uitspraak zeker, “het team is zo sterk als de zwakste schakel” !
Bij teams vervallen we makkelijk in clichés als ons “Team” stuurt zichzelf en de vanzelfsprekendheid waarmee we een aantal samenwerkende medewerkers een “Team” noemen. Toch horen we ook vaak dat het teamwork nog niet echt lekker loopt of dat er iemand niet in het “Team” past. Een dag op de hei dan maar en weer door. Het is interessant om daar eens anders naar te kijken.

Meer dan één individu noemen we een “Team”
Er is weldegelijk de noodzaak om eerst in te zoomen op de individu in een organisatie en dan pas een team samen te stellen. Vaak zien we dat medewerkers op basis van competenties of ervaring bijeengebracht worden (door het management) om een teamopdracht/project te gaan uitvoeren. Een kick-off meeting, een doelenbespreking en met een beetje geluk een duidelijke taakverdeling betekent dan het startsein en iedereen moet zich dan team voelen en het zelfde doel na streven. Inmiddels weten we dat dat lang niet altijd zo niet werkt (denk aan het Nederlands elftal)

De zwakste schakel is het “Team”
Deze stelling zorgt ervoor het team ook als één geheel te benaderen en niet alleen als losse individuen.
Bij Teamsamenstelling gaat het om veel meer dan competenties, ervaring en positie.

Om mensen effectief te laten samenwerken en doelen te halen zijn Sfeer, Fun, Respect en Zelfontplooiing van groter belang dan een hele lijst rationele kaders die we er vaak oploslaten. Een team bouwen doe je op basis van persoonlijkheden en hoe die elkaar kunnen laten excelleren, waar versterken ze elkaar en niet wie is de sterkste.  Om dat goed te doen breng je eerst in kaart (middels Profile Dynamics bijvoorbeeld) hoe de persoonlijke profielen van de medewerkers in elkaar zitten. Je kijkt naar welk gedrag ze in welke situatie kunnen vertonen, waar voorkeur gedrag naar uitgaat en belangrijk zeker ook in Teams, waar weerstand in de samenwerking kan ontstaan. Je vormt de juiste mix van ondernemend gedrag, mensen die voldoende structuur aan brengen, flexibele creatievelingen, mensen die steeds het geheel overzien, de doelenbewakers etc. Dikwijls staat dit los van de competenties van een ieder.

Op basis van bovenstaande kun je rustig stellen dat de voorwaarde om te slagen de optimale samenstelling van een “Team”  in combinatie met een goede rolverdeling is en niet wie de zwakste schakel is, dan heb je geen team gebouwd.

Niet iedere manager kan een “Team” bouwen
Teams samenstellen is een zorgvuldige, verantwoordelijke en als het goed is een zeer waardevolle rol. Niet alleen wil je maximaal effectief je doelen behalen maar je wilt ook de continuïteit en ontplooiing van je mensen stimuleren. Uit ervaring blijkt dat 80% van de niet functionerende teams en medewerkers  de oorsprong vindt in de manier waarop ze “gemanaged” worden. Dus bezint eer ge begint zou ik mee willen geven.

Bovenstaande visie op “Teams” (in a Nutshell) maakt de teamleden aantoonbaar effectiever, gelukkiger en duurzamer inzetbaar. Natuurlijk zijn er nog veel meer aspecten van belang bij Teamwork, daarover meer in een volgende column .

De auteur is werkzaam bij Max Klantfocus en Bureau Max Pas ,Organisatieonderzoek, advies en ontwikkeling  reageren kan naar info@maxpas.nl

Gerelateerde artikelen

X